Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Borská nížina » turistika » miesto

Miesto, Borská nížina

Miesto v Borská nížina

V Borská nížina sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Borská nížina:, 1 z 17

Sekyl, Červený Kríž, Pri širokej celine, Pri Rochu, Vlkovka a pod Ravnicou, Leopoldov majer, Tarjanne Dúbravka, Humenice, Na širokej celine, Stupavská, Dubravčice, Dlhé diely, Plánky, Skalare, Staré záhrady, Háj, Na nive, Lázky, Na tehelni, Pod Handraškou, Horné ohrady, Nad rybníkom pri cintoríne, Krúžky II, Na nivách, Kopce, Kremenice, Na panskej roli, Trávniky, Medzi včelínmi, Pláňavy, Habánsky dvor, Pred stanicou, Na jamách, Zálesné, Betlehem, Hušek, Nový Dvor, Holbičky, Dolne zahumenice, Juríky, Vlčie jamy, Sojáky, Ohradená, Sviniarka, Sasákov mlyn, Levárske lúky, Nový mlyn, Panská strana, Pri mlyne, Slanište, Nad teheľňou, Pod valom, Píla, Prídavky, Priečne, Kršlenica, Padelkové pole od Kátova, Pod hajtnu, Holičský háj, Pri rybníčku

Miesto, Borská nížina:, 2 z 17

Dlhé pri Morave, Františkov majer, Panské, Olšová hora, Holičský les, Stará mláka, Ikea Industry GATEHOUSE, Ovsisko, Háj, Továrenská, Troganových lúčky, Hrubé lúky, Účko, Hlbočina, Ohradky, Malý háj, Nad Bednárovým, Z hradn, Za pastierňou, Kradlov, Nad Drmolezom, Za kultúrnym domom, Za stávkami, Pri kaplnke, Studené mosty, hladky bor, Henrichove záhony, Bahno, U Heribanov, Ražnisko, Rakáreň, Vlčie jamy, teliarova, Teplica, Nad mraznicou, Pohorelisko, Krížnica, Husta sec, Čertova hrádza, Mešterova lúka, Spálená, Henrichov les, Pod Civánošom, Háje, Rokytie, Pri peciach, Dolná mláka, Barina, Pod rúbanicami, Pod hájom, V ohrade, Pri Zelenkovcoch, Filipková, Oskoruša, Kúdeľove nivy, Pod Závrším, U svätej vody, Blízke baracky, Šenkérových lúky, Medzi krúžkami

Miesto, Borská nížina:, 3 z 17

Za dúbravkou, U bariny, Junovie vŕšok, Na staništi, Rechtorské obecné, Za barackami, Jákovište, Vzdialenejšie záhumenice, Dlhé lúky, Brezička, Pri jazere, Na Brezovej, Junáška, Za Hoštákom, Ďaleké baracky, Za priekopou, Pri Studienke, Medzi barackami, V Lakšári, Borické, Pri hrubej mláke, Hruzovské lúčky, Za uhlom, Na lúčkach, Horná mláka, Na ľadnici, Slaniská, Kraj boru, Tvrdzina, Pri brezinách, Pod Petrovou lúkou, Pri Jelšine, Za obecnou lúkou, Bôrová, Hrúzove lúčky, Pod Mikláňom, Okolo lesov, Petrova lúka, Šošovička, Ciglát, Telenčiarka, Pri Chudých stodolách, Bahulových vŕšok, Na Posvätnej, hor. Dúbrava, Matiaškov vŕšok, Rúbanice, Triangel, Salaš, Kutica, Husáriská, Romanec, Dolné lúky, Jasenácke, Pobudka, Za rybníkom, Pod Vŕškami, Pri lúčnej mláke, Mäsiarky, Lósy

Miesto, Borská nížina:, 4 z 17

Bôričie, Pačitov, U blata, Lantovský les, Na dolných lúčkach, Záhumenice, Za Lakšárom, Bahno, Lysický kút, Dúbrava, Pri blate, V kruhu, Husárovec, Na panskej hranici, Augustínka, Hrabovec, Pod Telarovou, Gašparových lúky, Pláňava, Grgás, Harasek, Štingál, Rechtorské panské, Šušulákovci, Na ohradách, Mitrháčka, Medzi mlákami, Petrmedzie, Rubanice, Pri Šimkových lúkach II, Pod jeleňou horou, Pri Jaseni, Pid dubinou, Vargvold, Obora, Dielne luky letnicske, Banarka, Janíková, Malé Vagrvoldy, Pri sasine, Horniacky včelín, Tŕnie, Šipoltové II, Majsterka, Za nivou, Dubové hrudy, Olšov mlyn, Hanglovič, Stará pec, Valovské, Za mlynom, Pri jarku, Za dubovými hrudami, Za výmoľom, Nad lavičkami, Do Holej hory, Ľadovňa, Pasečka, Pod holou horou, Včelinec

Miesto, Borská nížina:, 5 z 17

Pri tehelni, Za lavičkami, Pod mlynom, Koniarka, V Cajtniach, Pri Šeserovej mláke, Pri dube, Smrekovec, Trstinka do potoka, Krštenice, Dva rady, Trstinka, Pri úzkych trávnikoch, Drieňová hora, Františkova, Močidlo, Pod potokom, Matkahezy, Pri Šimkových lúkach I, Pod Korlátkou, V lazoch, Malcovské lúky, Nový dvor, Bravenčí kruh, Pod hôrkami, Olivy, Vítkov kút, Pri jame, Pri Husárových rybníkoch, Dolné dubníky, Na dráhach, Sihote, Vŕšky I, Bachraňa, Nad Petenskou, Za humná, Pod Vampilom, Nad Oborou, Za Mláčkami, Nad Vťelniskami, Jazerské, Nad jamou, Vcelniská, Horné dubníky, Cez, Na vŕškoch, Za Topoľami, V panohe, Hate, Chrasťová hora, U bielej hliny, Polianky, Pri hruske, Drahy, Medzi cestami, Otocká dolina, Hačková, Pod jamou, Pri výsadbe, Dolná Hačková

Miesto, Borská nížina:, 6 z 17

Pri Valoch, Valchovne, U Štemberka, Stará vdova, Dubník, Na zbytkoch, Stredná hora, Pri zabitom húští, Na slanisku, Pri Jurančinom kríži, Nad lúčkami, Pri Havlových lúkach, Valy, Margitina mláka, Les, Otcovská, Pod vinohradmi, Bahno II, Laz, Biele studienky, Struha, Stádnisko, Na výhone, Pri Komárových kríži, Sásie, Zobokov kút, Hoštácke záhumenice, V kúte, Nad studenou vodou, Diely od Kuklova, Na hrudke, Šipoltové I, Za potokom, Padelky, Bukovina, Baďurka, Lázek, Murínka, Pri Brezových húšti, Na Galkách, Na konci, Hurbanka, Na pesermlyne, Topole, Tančibok, Za rybníkom, Pri Hladíkovi, Pri kríži, Pri Oborke, Pri Jankových kadube, Nad rybníkom, Bahno I, Na piesku, Pri dubských ohradách, Za Húškami, V studenej vode, Pri Ištokových jazere, Kozánek, Za vrchom, Pri jazerách

Miesto, Borská nížina:, 7 z 17

Malé lúky, Pri hlbokej ceste, Mláky, Na vysokých nivách, Veľké Mliečne pole, Pri Laboši a Sokolde, Štefanove hrudy, Oborka, Nové pole, Na chmelnici, Nad hájičkom, Rúbanice, Pri Konečných lúke, Veľký Fiďaš, Pri včelínoch, Na mlyne, Malý Fiďaš, Pri lipke, Pri Vávrových včelíne, Chmeľová mláka, Podielky, Janovská, Pri Sokolovie jelší, Vŕšky, Nad dolinou, U Plankov, Jágarská, Rázovie vŕšok, Petrová, Široké trávniky, Dopierka, Vajdových úhory, U obuchových jám, Na širokom, Bizkovská, Dlhá lúka, Pod Malce, Dobiaška, Za luhom, Fojtlínovec, Pri duboch, Nad Malkovcom, Sovovská, Zánivčie, Horňákovská, Táboriská, Za balatou, Paseky, Stodoly za mostom, Kozí chrbát, Piesky a mlyny u Dobiašky, Pri záhradkách, Húšky, Maňovské, Pri Trajlinkoch, Brezová hora, Mláky a Pecisko, Michalkových jazierko, Panské úhory, Vampil

Miesto, Borská nížina:, 8 z 17

Malova záhrada, Pri panskej studni a pri jazere, Hurbanec, Od chotára, Sadenice, Ľadovňa, Bakanovec, Dudových humence, Dúbravka, Gachovec, Môstky, Pri Pechových roliach, Malkovec, Pod tehelňou, Diely od Sekúl, Medzi cestami, Slanisko, Dufkových záhrada, Diely pri jazierku, Štefkovská, Sádky, Pri Sokolovie olší, Ferovec, Pavlíčka, Pri Blanárke, Dubie, Pramenisko Rudavy, Vypálenisko a Bahno, Kamenec, Linkovec, Pri tehelni, Samkové záhrady, Hlaviny, Hrudy, Kultúry, Pod vrchom, Okrúhle, Smoliarov háj, Škripicový výmoľ, Hanšpíle, Záhumenice od lesa, Topole, Kamenná seč, Mrázových brezy, Za Hladíkom, Pri Matúškových kozliskách, Baniarka, Mokrovské, Dolné mlyny, Pod Mackových mlákou, Pri kravej hore, Podisky, Pod ježovkou, Hliníky, Podolky za kríčkom, Pri Gutových jazere, Malé Mliečne pole, Pri rybníčku, Od Šaštínskeho, Za Totkami

Miesto, Borská nížina:, 9 z 17

Pavlíkovská, Čulanka, Horvátovská, V kúte, Včelkovec, Volárka, Pri krúžku, Dolina, Pri stodolisku, Piesky, Na Habánskej ceste, Pasienok, Medzi lúkami, Tótne, Mrázových a Beňkových ohrada, Šajdička, Pri Martinovi, Spodná Klčovanica, Ságel, Koziarka, Smrdáčka a Múčkových olšie, Petermedza, Šajdová a Behynce, Predná hora, Kút, Záhumenice pri kaplnke, Kotkových niva, Gočálovec, Pri husníku a Mackových mláka, Volárky, Za balatou a Dudových humence, Lúky pod Rudavou, Černých jazierko, Niže kanála, Petrova medza, Pobudovec, Hrušovské, Tvrdina, Pri lávke, Blízkových humence, Pri dube, Od novoveského chotára, Pri šedivých zelniciach, Kalaštavská mláka a Hurbanec, Panské nivy, Dlhé, Pri struhe, Drábovská, Matulových hrudy, Pri Šajdíkovi, Zvonice, Na hornom mlyne, Výmol, Patrónske, Konopiská, Pod Magdalénkou, Trupových obora, Pri mlyne, Kalaštov, Čúpava

Miesto, Borská nížina:, 10 z 17

Maderovka, Hrušovské lesy, Piesky, Stará tehelňa, Prostredné pole pod hájom, Za Habánskym dvorom, Klčovisko za tehelňou, Záhrady a stodoly, Na dolných lúkach, Hoštácke pri Morave, Balsar, Lazarová, Levársky lesík, Bobogdan, Pri kaplnke, Šaštínsky les, Blatisko, Pri kňažskej, Za fabrikou, Úhory, Čistonek, Piesky od Novoveského, Za rybníkom, Pri močidle, Čárska lúka, Pri jazere, Prostredné, Katarinin dvor, Diely, Pri rektorovej, Zajačia rúbaň, Výhon dúbrava, Klčovanice za tehelňou, Belveder, Pri Karolinom majeri, Klčované lúky, Za mlynom, Porec, V kaliskách, Svätojánska cesta, Sady u Pivernuka, Malé lúky, Noviny v kúte, Štít, Panské, Panský majetok, Pri Kosáku, Hanzlova rola, Horné lúky, Fafruk, Veľký Kadlúbok, Hájne, Za Pláňavou, Rybárových kučovanice, Hliníky, Dlhé noviny, Pri hruške, Pod Abrodom, Na Ose, Za smolnou pecou

Miesto, Borská nížina:, 11 z 17

Horný rybník, Zajačia seč, Mláka, Ohrada, Na Abrode, Kňažské lúky, Orlová, Panské, Dúbrava, Hanzlova roľa, Za kopánkou, Roztratené lúky I, Dolný rybník, Nivky, Pri peci, Levársky les, Sedliacky dolný rybník, Stará Morava, Obora u topola, Fafrák, Abrod, Veľká Pláňava, Zelený bok, Pod synáčkom, Štrnásta, Za lesným, Pri kre, Panský les, Nepriazne, Pri Morave, Malý lekverd, V kališkách, Urbárske stavanie, Husaríz, Pod ml kami, Pri Hrubej a Malej studničke, Bahence, Korytiny, Vinohrady, Malé diely, Podzelená, Hrubé diely, Pri Červenej ceste, Pri ceste, Výhon, Pod Kobylou, Lúčky, Malý Kadlúbok, Veľký Laz, Hríb, Bačnegovice, Malé zbytky, Habánske diely, Ožratá, Krátke noviny, Pri žltej seči, Lipové, Borník, Osemnásta, Levárske

Miesto, Borská nížina:, 12 z 17

Lúčky pri Morave, Hlboká dráha, Pri kameni, Bystrá, Lúčky, Pod Malou studničkou, Pasoviská, Za rybníkom, (Novoveské) Krče, V jedličkách, Zadné hony, Zelnice, Kadúbek, Kamenný les, Bočná cesta, Veľký kút, Srdce, Dolné Zamajerské, Kaplnky, Rasochy, Medzi vodami, Bachračka, Kočov, Omlade, Pri Lukavci, Hrabovky, Obora pri topoli, Holešky, Pod Vajarskou, Borky, Hoštácke pod bažantnicami, Pod hrádzou, Nové diely, Posekaný háj, Pred dolinou, Pri bielej hline, Bahno, Dolné lúky, Pápežov výmoľ, Chválenský mlyn, Dolné Juráčky, Panské, U jazierka, Pod kamenom, Pod pílou, Závršky, Malý lázok, Sološnická dolina, Malý Barvienok, Holúbková, Záhumenice, Kremenica, U Dúbravy, K Furtovi, Prostredné pole, Hložina - Bukovina, Padelky, Veterník, Rakytiny, Za Dúbravou

Miesto, Borská nížina:, 13 z 17

Laz, Na sičiach, Pod Čajkami, Dubový vrch, Hliníky, Obora, Havlové luky, Duhrová, Hrabník, Tichý vrch, Kamenáče, Za držbochom, Malý Peterklín, Štamperky, Lesy, Červená cesta, Kozáčky, Dúbrava, Pasienok nad mlákou, Bukové, Pri kanáli, Cerovina, V hornom lese, Kruh, Veľká lúka, Hrabník, Paseky, Humenice pod bažantnicami, Pod horným lesom, Na čistinách, Za mlákou, Remenácia, Nad mlákou, Panské po Čajkami, Pod bažantnicami, Močarina, Pred hornou lúkou, Gašparová, Zelenice, Pri ceste, Prostredné pole, Pod dedinou, U starej píly, Košarina, Podhory, Pod kameňom, Za Jurágmi, V krúžkoch, Pole od osuského, Smrdáčky, Horné lúky, Boky, Hory, Za Michalkom, Strany, Hrachovisko, Medzi jarkami, Uhliská, Dlhé kusy, Malá Šimkovská

Miesto, Borská nížina:, 14 z 17

Nízkeho mlýn, U víra, Štrky, Nad škorcom, Pätiradie, Tančibocký mlýn, Paseky, Rotková niva, Podolky, Za Ševcovým jarkom, Dolné záhumenice, Útočnice, Za Holou horou, Šuty, Kosiny, Kráľov vŕšok, U zbrodu, Languvky za potôčkom, Nízky mlyn, Konopniská, Humenice, Horný les, Horné záhumenice, Malvaská lúka, U verbajky, Za Božkovcami, Blechov jarok, Rúbanice, Rybníčky, Tepličný kút, U novoveskej cesty, Políčko, Nechtáky, Dlhé role a Kulháň, Za vinohradmi, Hrudy od Buranského, Horné rúbanice, Líščí vrch, Na roliach, Pri Dubníku, Stupka, Jamy, Kočov pred kanálom, Zlámané pece, Richtárstvo, Záklučie, Nad Rásnikom, Za Hrčákom horné, Vajar, Na lúčkach, Matiašovské, Za vŕbím, Za Kerebergom, Košiar, Medzi lúkami, Doliny, Ivaničov borník, Trstiny, Juríkova jama, Dolné rúbanice

Miesto, Borská nížina:, 15 z 17

Pri lúčkach, Pri mláke, V lieštine, Brezová, Pod Hurbánkami, Eliaška, Pod Klinecbergom, Pri Hrčákovi, Diely, Za blatom, Krpáš, Rudávka, Za Fajtákovým vŕškom, U Sopkovej, Kratiny, Pod horami, Nad potôčikom, Pod Rybníkom, Hrubý Barvínek, Psie skaly, Úzke diely, Vápenička, Nad potôčkom, Pod Kráľovým vŕškom, Padelky, Ganglovská, Diely k Rudavám, Priečne diely, U hlbokej cesty, Pobočné, V lese, Svätojurské vŕšky, Pri výhone, Kolesné, Lizíková, Languvky, Tri vakle, Pri Hurčákovi horné, Prídavky k humeniciam, Vráblova, Hrubé diely, Tančiboky, Mlyniská, Hoffierske lúky, Potôčik, Pod Kalváriou, Hlboký jarok, Chajuše, Brezy, Nad Gortňavou, Diely k Malvazu, Za brezím, Jahodniská, U Bilíkov, Hladké bore, Pod adjunktovým vŕškom, Pilárička, Brosov kút, Vrchné Juráčky, Fľaky

Miesto, Borská nížina:, 16 z 17

Kratiny, Hlavica, Nad Kňazovým jazierkom, Záhumenice, Pobočnice, Starý háj - Dúbrava, Záhumenice, U Olša od Myjavy, Gortňava, V lesoch, Prostredné achtele, Pri bosom jarku, U Rakovskom močiari, Smuha, Pri Hrčákovi dolné, Dlhá mláka, Panské, Pri Dlhej mláke, Švajnsbach, Diely od Dojča, Pastierske lúčky, Škrlite od hája, Pasienok za Smuhou, Syslí bôrik, Nivky vyše dediny, Jazerské diely, Pri ďalekom rybníku, Pod struhou, Pod hájom, U Hačkovej mláky, Škrlite, Pri kadúbku, Pod Uhliskami, Pri levárskej ceste, Suchý rybník, Stoková hora, Smolky, Pri vŕbí, Diely, Nad Zlámanými pecami, Krátke za Božkovcami, Nádavky koncom Čáčova, Za Malinou, Hrubé lazy, Dolný les, U Hačkovej, Uhliská, Pri rybníku, Dolné Lúky, U sadovej nivy, Domkársky pasienok, Na pieskoch jašterice, Nad slaniskami, Franvíz, Záhrady, U Hurbánky, Sedľiacky pasienok, Nivky, Vajarský les, Nová hora

Miesto, Borská nížina:, 17 z 17

Nad krúžkom, Na dráhach, Nádavky a nivky od tabúľ, Senokosy u Sorkova, V mlyniskách, Dubník za Smuhou, V struhách, Domkárske, Kopánka, Okopané, Chválov bôrik, Zákľučské lúky, Rebrá, V smolkách v rybníku, Tordajky, Diely pod hájom, Piesočné pole, Lázek, Za kamenným mostom, Nad stávkami, Vyše cesty nad studienkou, Dolná Bukovina, Dolné padielky, Na dráhach, Za kostolom, Moderská hora, Brištie, Pod vinohradmi, Na siedmych Táľoch, Slaniská, Práškové, Kozia mláka, Pri ceste do Studienky, Pri mlyne, Podmaliniská, V tojtni pod cestou, Diely k jaseňu, Záhumenice, Konopniská, V Suchom rybníku

Podobné, Borská nížina:

2516x turistika, 1688x miesto, 374x strom, 162x orientačný bod, 91x poľovnícky posed, 79x turistické informácie, 28x prístrešok, altánok, 18x ohnisko, 15x atrakcia, 15x orientačná mapa, 13x miesto na piknik, 12x komín, 8x vodárenská veža, 7x studňa, 3x štôlňa, 3x chranený strom
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Borská nížina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://borska-nizina.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.