Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Borská nížina » turistika » miesto

Miesto, Borská nížina

Miesto v Borská nížina

V Borská nížina sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Borská nížina:, 1 z 17

Sekyl, Červený Kríž, Leopoldov majer, Pri širokej celine, Pri Rochu, Vlkovka a pod Ravnicou, Tarjanne Dúbravka, Srdce, Humenice, Skalare, Dubravčice, Stupavská, Dlhé diely, Plánky, Na širokej celine, Háj, Staré záhrady, Lázky, Na tehelni, Pod Handraškou, Horné ohrady, Na nive, Háj, Nad rybníkom pri cintoríne, Krúžky II, Na nivách, Kopce, Na panskej roli, Kremenice, Trávniky, Levárske lúky, Pláňavy, Medzi včelínmi, Habánsky dvor, Pred stanicou, Pod Kremenicou, Na jamách, Zálesné, Betlehem, Hušek, Nový Dvor, Sojáky, Dolne zahumenice, Vlčie jamy, Juríky, Holbičky, Ohradená, Sviniarka, Sasákov mlyn, Nový mlyn, Panská strana, Pri mlyne, Nad teheľňou, Slanište, Dlhé pri Morave, Pod valom, Píla, Prídavky, Priečne, Kršlenica

Miesto, Borská nížina:, 2 z 17

Syslí bôrik, Padelkové pole od Kátova, Holičský háj, Pod hajtnu, Pri rybníčku, Františkov majer, Panské, Olšová hora, Holičský les, Stará mláka, Ovsisko, Ikea Industry GATEHOUSE, Troganových lúčky, Továrenská, Hrubé lúky, Účko, Ohradky, Hlbočina, Malý háj, Nad Bednárovým, Z hradn, Za pastierňou, Kradlov, Za kultúrnym domom, Nad Drmolezom, Za stávkami, Pri kaplnke, Obora, Studené mosty, hladky bor, U Heribanov, Vlčie jamy, Henrichove záhony, Bahno, teliarova, Rakáreň, Nad mraznicou, Pohorelisko, Ražnisko, Teplica, Husta sec, Krížnica, Mešterova lúka, Čertova hrádza, Spálená, Henrichov les, Za uhlom, Na Brezovej, Za obecnou lúkou, Junovie vŕšok, Hruzovské lúčky, Háje, Pri Jelšine, U svätej vody, Pri jazere, Na staništi, Pod Mikláňom, Ďaleké baracky, Borické, Pod Petrovou lúkou

Miesto, Borská nížina:, 3 z 17

Dolná mláka, Barina, Pri hrubej mláke, Rokytie, Za barackami, Junáška, Petrova lúka, Za dúbravkou, Blízke baracky, Brezička, Bôrová, Okolo lesov, Rechtorské obecné, Filipková, Pod Civánošom, Za priekopou, Pod rúbanicami, Dlhé lúky, Šenkérových lúky, Pod hájom, Kúdeľove nivy, V ohrade, Tvrdzina, Hrúzove lúčky, Medzi krúžkami, Oskoruša, Jákovište, Vzdialenejšie záhumenice, Pri Studienke, Horná mláka, Pod Závrším, Pri Zelenkovcoch, Medzi barackami, Za Hoštákom, Kraj boru, Slaniská, Na lúčkach, Pri brezinách, V Lakšári, Pri peciach, U bariny, Na ľadnici, Medzi mlákami, Pod Telarovou, Dolné lúky, Na dolných lúčkach, Triangel, Za rybníkom, Bahno, U blata, Na Posvätnej, Mitrháčka, Matiaškov vŕšok, hor. Dúbrava, Husárovec, Kutica, Šušulákovci, Záhumenice, Pačitov, Rubanice

Miesto, Borská nížina:, 4 z 17

Pobudka, Štingál, Dúbrava, Salaš, Rúbanice, Pod Vŕškami, Augustínka, Pláňava, Hrabovec, Gašparových lúky, Lysický kút, Lantovský les, Telenčiarka, Mäsiarky, Pri lúčnej mláke, Husáriská, Ciglát, Za Lakšárom, Na panskej hranici, V kruhu, Jasenácke, Romanec, Rechtorské panské, Petrmedzie, Bahulových vŕšok, Šošovička, Harasek, Grgás, Pri Chudých stodolách, Lósy, Pri blate, Na ohradách, Bôričie, Za lavičkami, Dielne luky letnicske, Krštenice, Za mlynom, Ľadovňa, Na vŕškoch, Banarka, Pri Husárových rybníkoch, Chrasťová hora, Bravenčí kruh, Pri hruske, Nad Petenskou, Pod hôrkami, Trstinka do potoka, Medzi cestami, Malcovské lúky, Pri Šeserovej mláke, Pri úzkych trávnikoch, Nad lavičkami, Za Mláčkami, Dva rady, Drahy, Pri Jaseni, Malé Vagrvoldy, Stará pec, Pri sasine, Otocká dolina

Miesto, Borská nížina:, 5 z 17

Pid dubinou, Matkahezy, Pri dube, Janíková, Pod potokom, Smrekovec, Pasečka, Vŕšky I, Vítkov kút, Jazerské, Majsterka, Dubové hrudy, Nový dvor, Horniacky včelín, Hate, Františkova, Pri Šimkových lúkach I, Polianky, V panohe, Hanglovič, Pri tehelni, Tŕnie, Na dráhach, Pod Vampilom, U bielej hliny, Močidlo, V lazoch, Koniarka, Nad Oborou, Pri jame, V Cajtniach, Olšov mlyn, Cez, Nad Vťelniskami, Olivy, Pod Korlátkou, Vcelniská, Pod mlynom, Za Topoľami, Za nivou, Včelinec, Pri Šimkových lúkach II, Za výmoľom, Pod holou horou, Za dubovými hrudami, Valovské, Vargvold, Trstinka, Horné dubníky, Šipoltové II, Pri jarku, Nad jamou, Hačková, Za humná, Drieňová hora, Obora, Sihote, Pod jeleňou horou, Dolné dubníky, Do Holej hory

Miesto, Borská nížina:, 6 z 17

Bachraňa, Oborka, Tančibok, Na pesermlyne, Pri jazerách, Pri Oborke, Na chmelnici, Na hrudke, Pri Hladíkovi, Pod jamou, Na slanisku, Les, Na vysokých nivách, Pri zabitom húští, Lázek, Pri Brezových húšti, Pri Vávrových včelíne, Veľký Fiďaš, Sásie, Valy, Kozánek, Pri Sokolovie jelší, Pri včelínoch, Pri Komárových kríži, Dolná Hačková, Pri hlbokej ceste, Nad lúčkami, Pri Konečných lúke, Nad studenou vodou, Otcovská, Laz, Malé lúky, Za Húškami, Na zbytkoch, Pri dubských ohradách, Valchovne, Zobokov kút, Pri kríži, Baďurka, Struha, V studenej vode, Stredná hora, Pri Jankových kadube, Na mlyne, Biele studienky, Pri výsadbe, Pri Havlových lúkach, Nad rybníkom, Diely od Kuklova, Podielky, Topole, Za potokom, Za vrchom, Bahno I, Padelky, Bukovina, Na výhone, Janovská, Mláky, Za rybníkom

Miesto, Borská nížina:, 7 z 17

Pri Valoch, Stará vdova, Murínka, Dubník, Veľké Mliečne pole, Pri Jurančinom kríži, Nad hájičkom, Pri lipke, Chmeľová mláka, Pri Laboši a Sokolde, Šipoltové I, Hurbanka, Na piesku, U Štemberka, Nové pole, Hoštácke záhumenice, V kúte, Margitina mláka, Pri Ištokových jazere, Vŕšky, Na Galkách, Stádnisko, Na konci, Pod vinohradmi, Bahno II, Rúbanice, Štefanove hrudy, Malý Fiďaš, Pri rybníčku, Hanšpíle, Bakanovec, Nad dolinou, Štefkovská, Čulanka, Horvátovská, Smoliarov háj, Dudových humence, Pri kravej hore, Dlhá lúka, Hrudy, Pod tehelňou, Pod vrchom, Vypálenisko a Bahno, Mrázových brezy, Kamenec, Táboriská, Diely pri jazierku, Dufkových záhrada, Samkové záhrady, Dúbravka, Nad Malkovcom, Šajdička, Piesky a mlyny u Dobiašky, Medzi lúkami, Mokrovské, Môstky, Stodoly za mostom, Dolné mlyny, Diely od Sekúl, Spodná Klčovanica

Miesto, Borská nížina:, 8 z 17

Volárka, Od chotára, Kozí chrbát, Pasienok, Pri tehelni, Petrová, Pri duboch, Hliníky, Jágarská, Kamenná seč, Pavlíkovská, Pramenisko Rudavy, Pri Blanárke, Pod Mackových mlákou, Pri panskej studni a pri jazere, Dubie, Okrúhle, Záhumenice od lesa, Dopierka, Horňákovská, Za Hladíkom, Sádky, Malova záhrada, Pod ježovkou, Pri Gutových jazere, Maňovské, Včelkovec, Gachovec, Pri Matúškových kozliskách, Pri Sokolovie olší, Zánivčie, Od Šaštínskeho, Panské úhory, Rázovie vŕšok, Pri stodolisku, Brezová hora, Vampil, Hlaviny, Baniarka, Húšky, Topole, Za Totkami, Piesky, Pod Malce, Linkovec, Na Habánskej ceste, Mláky a Pecisko, V kúte, Podisky, Kultúry, Škripicový výmoľ, Pavlíčka, Za balatou, U Plankov, Bizkovská, Medzi cestami, Ľadovňa, Fojtlínovec, Pri Martinovi, Pri krúžku

Miesto, Borská nížina:, 9 z 17

Vajdových úhory, Dobiaška, Tótne, Ferovec, Sadenice, Dolina, U obuchových jám, Pri Pechových roliach, Ságel, Slanisko, Pri Trajlinkoch, Mrázových a Beňkových ohrada, Podolky za kríčkom, Na širokom, Hurbanec, Sovovská, Malé Mliečne pole, Paseky, Malkovec, Pri záhradkách, Široké trávniky, Za luhom, Michalkových jazierko, Kotkových niva, Na hornom mlyne, Dlhé, Trupových obora, Pri Šajdíkovi, Pobudovec, Matulových hrudy, Petrova medza, Petermedza, Pod Magdalénkou, Konopiská, Volárky, Pri husníku a Mackových mláka, Smrdáčka a Múčkových olšie, Hrušovské, Pri struhe, Niže kanála, Koziarka, Blízkových humence, Predná hora, Výmol, Kalaštavská mláka a Hurbanec, Od novoveského chotára, Černých jazierko, Kút, Panské nivy, Kalaštov, Záhumenice pri kaplnke, Zvonice, Šajdová a Behynce, Drábovská, Piesky, Hrušovské lesy, Pri dube, Za balatou a Dudových humence, Čúpava, Patrónske

Miesto, Borská nížina:, 10 z 17

Pri šedivých zelniciach, Lúky pod Rudavou, Maderovka, Gočálovec, Tvrdina, Pri mlyne, Pri lávke, Klčovisko za tehelňou, Na dolných lúkach, Lazarová, Za Habánskym dvorom, Prostredné pole pod hájom, Pri jazere, Stará tehelňa, Bobogdan, Pri močidle, Levársky lesík, Piesky od Novoveského, Šaštínsky les, Pri kňažskej, Záhrady a stodoly, Čárska lúka, Katarinin dvor, Za rybníkom, Za fabrikou, Pri rektorovej, Blatisko, Prostredné, Hoštácke pri Morave, Diely, Balsar, Čistonek, Úhory, Pri kaplnke, Levársky les, Panské, Dlhé noviny, Hájne, Sady u Pivernuka, Porec, Ohrada, Fafrák, Panské, Rybárových kučovanice, Nivky, Za smolnou pecou, Malé lúky, Abrod, Veľký Kadlúbok, Pod Abrodom, Obora u topola, Horný rybník, Zajačia rúbaň, Roztratené lúky I, Hliníky, Klčované lúky, Dolný rybník, Fafruk, Hanzlova rola, Pri peci

Miesto, Borská nížina:, 11 z 17

Na Ose, Sedliacky dolný rybník, Stará Morava, Za kopánkou, Pri Kosáku, Pri Karolinom majeri, Výhon dúbrava, Za mlynom, Na Abrode, Noviny v kúte, Mláka, Klčovanice za tehelňou, Štít, Za Pláňavou, Pri hruške, Orlová, Panský majetok, Zajačia seč, V kaliskách, Svätojánska cesta, Horné lúky, Hanzlova roľa, Dúbrava, Kňažské lúky, Belveder, Osemnásta, Pri ceste, Bočná cesta, Ožratá, Panský les, Veľký Laz, Urbárske stavanie, Pri kre, Zelnice, Bahence, Kaplnky, Podzelená, Malý lekverd, Hrubé diely, Malý Kadlúbok, Habánske diely, Kadúbek, Kamenný les, Lipové, (Novoveské) Krče, Dolné Zamajerské, Lúčky, Pri Morave, Levárske, Nepriazne, Krátke noviny, Pod Kobylou, Husaríz, V kališkách, Pri žltej seči, Bačnegovice, V jedličkách, Korytiny, Veľký kút, Bystrá

Miesto, Borská nížina:, 12 z 17

Malé zbytky, Výhon, Štrnásta, Borník, Pasoviská, Zelený bok, Pod Malou studničkou, Pri Hrubej a Malej studničke, Veľká Pláňava, Pri Červenej ceste, Malé diely, Hríb, Pri kameni, Rasochy, Pod ml kami, Za rybníkom, Hlboká dráha, Zadné hony, Vinohrady, Za lesným, Pod synáčkom, Lúčky pri Morave, Lúčky, Hrabník, Prostredné pole, Havlové luky, Hrabovky, Chválenský mlyn, Pod bažantnicami, Močarina, Cerovina, Kruh, Palkova lúka, Laz, Bachračka, Podhory, Pápežov výmoľ, Malá Šimkovská, Obora pri topoli, Malý lázok, Za mlákou, Pri ceste, Hrabník, Pod Vajarskou, V hornom lese, Boky, Holúbková, Panské, Pod kamenom, Nové diely, Pred hornou lúkou, U starej píly, Pod pílou, Bahno, Pri kanáli, Červená cesta, Dlhé kusy, Medzi vodami, Panské po Čajkami, Záhumenice

Miesto, Borská nížina:, 13 z 17

Hliníky, Humenice pod bažantnicami, Pod hrádzou, Malý Barvienok, Holešky, Za Jurágmi, Pasienok nad mlákou, Kočov, Paseky, U jazierka, Duhrová, Zelenice, Uhliská, Kamenáče, Smrdáčky, Pod horným lesom, Za držbochom, Dubový vrch, Posekaný háj, Pred dolinou, Bukové, Na čistinách, U Dúbravy, Kozáčky, Gašparová, Strany, Za Michalkom, Pod Čajkami, Omlade, Nad mlákou, Veľká lúka, Hory, Štamperky, Za Dúbravou, Borky, Sološnická dolina, K Furtovi, Pri bielej hline, Hrachovisko, Prostredné pole, Pod dedinou, Pri Lukavci, Pod kameňom, Rakytiny, Kremenica, Veterník, Košarina, Dúbrava, V krúžkoch, Hložina - Bukovina, Tichý vrch, Malý Peterklín, Remenácia, Lesy, Padelky, Závršky, Na sičiach, Pole od osuského, Hoštácke pod bažantnicami, Medzi jarkami

Miesto, Borská nížina:, 14 z 17

Dolné lúky, Horné lúky, Dolné Juráčky, Nechtáky, Jahodniská, Za Fajtákovým vŕškom, U Sopkovej, Pobočné, U verbajky, Nad potôčkom, Rotková niva, Brezy, Diely, Stupka, Nad Gortňavou, Brezová, Za vinohradmi, Pobočnice, Políčko, Na lúčkach, Tančiboky, Za Ševcovým jarkom, Hlboký jarok, Vajar, Kratiny, Mlyniská, Brosov kút, Jamy, Horné rúbanice, Konopniská, Lizíková, Languvky, Dolné rúbanice, U víra, Kratiny, Pri lúčkach, Matiašovské, Trstiny, Paseky, U hlbokej cesty, Nízkeho mlýn, Humenice, Záhumenice, Vápenička, Kolesné, Ganglovská, Za Kerebergom, Za blatom, Pod Klinecbergom, Starý háj - Dúbrava, Záhumenice, Útočnice, U zbrodu, Juríkova jama, Pod Hurbánkami, Pätiradie, Kočov pred kanálom, Šuty, Nad škorcom, Zlámané pece

Miesto, Borská nížina:, 15 z 17

Hrubý Barvínek, Nad Rásnikom, Doliny, V lieštine, Pod Rybníkom, Za Hrčákom horné, Úzke diely, Kráľov vŕšok, Padelky, Diely k Rudavám, Nad potôčikom, Košiar, Nad Kňazovým jazierkom, Pri Hrčákovi, Na roliach, Za vŕbím, Pri mláke, U Bilíkov, Ivaničov borník, Pilárička, Psie skaly, Potôčik, Za brezím, Chajuše, Záklučie, Líščí vrch, Tepličný kút, Medzi lúkami, Pod Kráľovým vŕškom, Pri Dubníku, V lese, Blechov jarok, Za Holou horou, Rudávka, Pod adjunktovým vŕškom, Rúbanice, Hladké bore, Horné záhumenice, Svätojurské vŕšky, Hlavica, Priečne diely, Pri Hurčákovi horné, Pri výhone, Hoffierske lúky, Eliaška, Fľaky, Tri vakle, Hrudy od Buranského, Podolky, Dolné záhumenice, Dlhé role a Kulháň, Horný les, Kosiny, Pod Kalváriou, Krpáš, Vráblova, Prídavky k humeniciam, Malvaská lúka, Nízky mlyn, Richtárstvo

Miesto, Borská nížina:, 16 z 17

Vrchné Juráčky, U novoveskej cesty, Rybníčky, Hrubé diely, Štrky, Tančibocký mlýn, Languvky za potôčkom, Pod horami, Diely k Malvazu, Za Božkovcami, Pri bosom jarku, Za kostolom, Stoková hora, Pod Uhliskami, Sedľiacky pasienok, Chválov bôrik, Dubník za Smuhou, Pri ceste do Studienky, Senokosy u Sorkova, Nivky, Pri kadúbku, Vajarský les, Nad krúžkom, Gortňava, Uhliská, U Olša od Myjavy, Konopniská, V Suchom rybníku, Okopané, Dlhá mláka, Pastierske lúčky, Pri Dlhej mláke, Smuha, U Hurbánky, Lázek, U Rakovskom močiari, Vyše cesty nad studienkou, Škrlite, Pod struhou, Záhrady, Práškové, Nad stávkami, U Hačkovej, Pod vinohradmi, Franvíz, Kozia mláka, Pri vŕbí, Kopánka, Dolné Lúky, Za kamenným mostom, V tojtni pod cestou, Podmaliniská, Dolná Bukovina, Diely od Dojča, Nad slaniskami, U Hačkovej mláky, V struhách, Pri levárskej ceste, Nivky vyše dediny, V smolkách v rybníku

Miesto, Borská nížina:, 17 z 17

Na dráhach, Slaniská, Nad Zlámanými pecami, Nádavky a nivky od tabúľ, Krátke za Božkovcami, Moderská hora, Piesočné pole, Diely, Pri rybníku, V lesoch, Rebrá, Dolné padielky, Panské, Smolky, Pasienok za Smuhou, Pri mlyne, Pri ďalekom rybníku, V mlyniskách, Na siedmych Táľoch, Domkársky pasienok, Za Hrčákom, Pod hájom, U sadovej nivy, Dolný les, Záhumenice, Prostredné achtele, Nádavky koncom Čáčova, Diely pod hájom, Na pieskoch jašterice, Tordajky, Diely k jaseňu, Suchý rybník, Hrubé lazy, Škrlite od hája, Jazerské diely, Švajnsbach, Nová hora, Brištie, Pri Hrčákovi dolné, Domkárske

Podobné, Borská nížina:

2606x turistika, 1690x miesto, 414x strom, 164x orientačný bod, 101x turistické informácie, 94x poľovnícky posed, 32x prístrešok, altánok, 23x atrakcia, 23x ohnisko, 17x orientačná mapa, 13x komín, 12x miesto na piknik, 9x studňa, 8x vodárenská veža, 3x štôlňa, 3x chranený strom
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Borská nížina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://borska-nizina.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.