Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Borská nížina » turistika » miesto

Miesto, Borská nížina

Miesto v Borská nížina

V Borská nížina sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Borská nížina:, 1 z 17

Sekyl, Červený Kríž, Pri širokej celine, Pri Rochu, Vlkovka a pod Ravnicou, Leopoldov majer, Tarjanne Dúbravka, Humenice, Stupavská, Dlhé diely, Plánky, Jamy, Skalare, Na širokej celine, Dubravčice, Háj, Staré záhrady, Horné ohrady, Pod Handraškou, Na nive, Lázky, Na tehelni, Krúžky II, Nad rybníkom pri cintoríne, Na nivách, Kremenice, Na panskej roli, Kopce, Trávniky, Medzi včelínmi, Pláňavy, Habánsky dvor, Pred stanicou, Na jamách, Zálesné, Nový Dvor, Betlehem, Hušek, Juríky, Dolne zahumenice, Holbičky, Sojáky, Vlčie jamy, Sviniarka, Ohradená, Sasákov mlyn, Panská strana, Nový mlyn, Levárske lúky, Nad teheľňou, Klčovanice, Pri mlyne, Slanište, Prídavky, Píla, Pod valom, Priečne, Padelkové pole od Kátova, Holičský háj, Františkov majer

Miesto, Borská nížina:, 2 z 17

Dlhé pri Morave, Pod hajtnu, Pri rybníčku, Olšová hora, Panské, Holičský les, Stará mláka, Ovsisko, Ikea Industry GATEHOUSE, Háj, Troganových lúčky, Továrenská, Hlbočina, Hrubé lúky, Ohradky, Účko, Malý háj, Nad Bednárovým, Z hradn, Za pastierňou, Za kultúrnym domom, Nad Drmolezom, Za stávkami, Pri kaplnke, hladky bor, Studené mosty, Teplica, Ražnisko, Vlčie jamy, Rakáreň, Nad mraznicou, Pohorelisko, Bahno, U Heribanov, teliarova, Henrichove záhony, Mešterova lúka, Husta sec, Čertova hrádza, Krížnica, Spálená, Henrichov les, Borické, Pod rúbanicami, Dlhé lúky, Brezička, Kraj boru, Na Brezovej, Medzi krúžkami, Pod hájom, Okolo lesov, Bôrová, Za priekopou, Pri brezinách, V ohrade, Tvrdzina, Pod Závrším, Pri hrubej mláke, Pod Mikláňom, Za uhlom

Miesto, Borská nížina:, 3 z 17

Pod Civánošom, Na ľadnici, Blízke baracky, Jákovište, Pri peciach, Junáška, Na staništi, Junovie vŕšok, Za barackami, Pri jazere, Ďaleké baracky, Filipková, Horná mláka, V Lakšári, Za Hoštákom, Rokytie, Pod Petrovou lúkou, Rechtorské obecné, Pri Zelenkovcoch, Hruzovské lúčky, Za obecnou lúkou, Kúdeľove nivy, Pri Studienke, Hrúzove lúčky, Medzi barackami, Vzdialenejšie záhumenice, Pri Jelšine, Barina, Háje, Petrova lúka, U svätej vody, Šenkérových lúky, Dolná mláka, Na lúčkach, Za dúbravkou, U bariny, Slaniská, Oskoruša, Husárovec, Pobudka, Telenčiarka, Záhumenice, Za rybníkom, Rubanice, Na panskej hranici, Bôričie, Petrmedzie, Romanec, Ciglát, Augustínka, Medzi mlákami, Na ohradách, Gašparových lúky, Matiaškov vŕšok, Husáriská, Harasek, Dúbrava, Šušulákovci, U blata, Rechtorské panské

Miesto, Borská nížina:, 4 z 17

Na dolných lúčkach, Bahulových vŕšok, Lantovský les, Pri Chudých stodolách, Pod Telarovou, Mitrháčka, Pri lúčnej mláke, Lósy, V kruhu, Štingál, Pri blate, Pláňava, Grgás, Hrabovec, Bahno, Jasenácke, Na Posvätnej, Rúbanice, Lysický kút, Pod Vŕškami, Triangel, hor. Dúbrava, Za Lakšárom, Salaš, Šošovička, Mäsiarky, Pačitov, Trstinka, Šipoltové II, Pri hruske, Obora, Nový dvor, Horné dubníky, Pod holou horou, V Cajtniach, Pod Vampilom, Nad Oborou, V lazoch, Pri jarku, Nad Petenskou, Tŕnie, Za výmoľom, Nad Vťelniskami, Pri úzkych trávnikoch, Majsterka, Jelenia hora, Vŕšky I, Za humná, Cez, U bielej hliny, Bravenčí kruh, Za Topoľami, Krštenice, Dolné dubníky, Františkova, Bachraňa, Drieňová hora, Za dubovými hrudami, Koniarka, Vargvold

Miesto, Borská nížina:, 5 z 17

Olivy, Pod Korlátkou, Pasečka, Včelinec, Jazerské, Nad lavičkami, Matkahezy, Pid dubinou, Nad jamou, Za Mláčkami, Hačková, Pod mlynom, Olšov mlyn, Za nivou, Pod jeleňou horou, Sihote, Dubový vršok, Pri tehelni, Pri dube, Pri Husárových rybníkoch, Malé Vagrvoldy, Pri Šeserovej mláke, Hanglovič, Dielne luky letnicske, Janíková, Stará pec, Pri sasine, Vítkov kút, Banarka, Ľadovňa, Drahy, Za mlynom, Do Holej hory, Chrasťová hora, Malcovské lúky, Smrekovec, Dva rady, Na vŕškoch, Valovské, Pri Šimkových lúkach I, Pri Šimkových lúkach II, Pri jame, Pri Jaseni, Hate, Medzi cestami, Pod hôrkami, Vcelniská, Dubové hrudy, Na dráhach, Trstinka do potoka, Pod potokom, Za lavičkami, Holá hora, V panohe, Tančibok, Struha, Pri zabitom húští, Pri Ištokových jazere, Otcovská, Stádnisko

Miesto, Borská nížina:, 6 z 17

Pri Havlových lúkach, Šipoltové I, Nad hájičkom, Hurbanka, Za rybníkom, Sásie, Na piesku, Pri Jankových kadube, Pri Brezových húšti, Pri výsadbe, Laz, Dolná Hačková, Nové pole, Zobokov kút, Diely od Kuklova, Pod vinohradmi, Pod jamou, Baďurka, V kúte, Za vrchom, Lázek, Na konci, Podielky, Pri Oborke, Za potokom, Pri Vávrových včelíne, Štefanove hrudy, Les, Pri dubských ohradách, Na slanisku, Nad rybníkom, Bahno II, Valy, Rúbanice, Na Galkách, Bukovina, Murínka, Na chmelnici, Na výhone, Pri Valoch, Pri Konečných lúke, Na pesermlyne, Biele studienky, Pri hlbokej ceste, Pri jazerách, Topole, Pri kríži, Nad lúčkami, Stará vdova, Hoštácke záhumenice, Margitina mláka, Oborka, Za Húškami, Pri Komárových kríži, Bahno I, Malý Fiďaš, Vŕšky, Na vysokých nivách, Padelky, Veľký Fiďaš

Miesto, Borská nížina:, 7 z 17

Pri Sokolovie jelší, Pri Jurančinom kríži, Nad studenou vodou, Kozánek, Veľké Mliečne pole, Mláky, Na mlyne, Pri Hladíkovi, Valchovne, Dubník, Pri Laboši a Sokolde, Na hrudke, Na zbytkoch, Pri lipke, Stredná hora, Malé lúky, V studenej vode, Janovská, Pri včelínoch, U Štemberka, Chmeľová mláka, Medzi cestami, Paseky, Panské úhory, Dolné mlyny, Môstky, Dúbravka, Dobiaška, Na širokom, Kamenná seč, Záhumenice od lesa, Malova záhrada, V kúte, Medzi lúkami, Za Hladíkom, Tótne, Gachovec, Húšky, Jágarská, Za luhom, Sádky, Pri Matúškových kozliskách, Pri Pechových roliach, Pri záhradkách, Pod Mackových mlákou, Od Šaštínskeho, Mrázových brezy, Bakanovec, Na Habánskej ceste, Malé Mliečne pole, Hurbanec, Dolina, Pri Blanárke, Vajdových úhory, Šajdička, Kamenec, Pri Sokolovie olší, Vypálenisko a Bahno, Dubie, Dudových humence

Miesto, Borská nížina:, 8 z 17

Diely pri jazierku, Hlaviny, Škripicový výmoľ, Mrázových a Beňkových ohrada, Pri panskej studni a pri jazere, Včelkovec, Okrúhle, Maňovské, Baniarka, Mláky a Pecisko, Dufkových záhrada, Mokrovské, Horňákovská, Dopierka, Michalkových jazierko, Smoliarov háj, Pri tehelni, Petrová, U Plankov, Podisky, Ľadovňa, Bizkovská, Pri duboch, U obuchových jám, Hliníky, Lipovec, Pri rybníčku, Za balatou, Kultúry, Hanšpíle, Pri Gutových jazere, Pri Trajlinkoch, Pod tehelňou, Pod ježovkou, Diely od Sekúl, Pri krúžku, Široké trávniky, Podolky za kríčkom, Nad dolinou, Pavlíkovská, Pasienok, Kozí chrbát, Brezová hora, Ferovec, Táboriská, Pod vrchom, Vampil, Stodoly za mostom, Sovovská, Dubník, Od chotára, Piesky a mlyny u Dobiašky, Nad Malkovcom, Pavlíčka, Čulanka, Horvátovská, Ságel, Hrudy, Dudovie vrch, Fojtlínovec

Miesto, Borská nížina:, 9 z 17

Samkové záhrady, Topole, Pri Martinovi, Sadenice, Volárka, Linkovec, Malkovec, Slanisko, Rázovie vŕšok, Za Totkami, Pri stodolisku, Piesky, Pramenisko Rudavy, Pod Malce, Zánivčie, Štefkovská, Dlhá lúka, Spodná Klčovanica, Pri kravej hore, Trupových obora, Hrušovské, Gočálovec, Zvonice, Lúky pod Rudavou, Výmol, Od novoveského chotára, Piesky, Pri struhe, Na hornom mlyne, Smrdáčka a Múčkových olšie, Pri mlyne, Pobudovec, Drábovská, Koziarka, Pri dube, Pod Magdalénkou, Kalaštov, Predná hora, Záhumenice pri kaplnke, Petermedza, Za balatou a Dudových humence, Tvrdina, Blízkových humence, Matulových hrudy, Konopiská, Kút, Šajdová a Behynce, Hrušovské lesy, Pri lávke, Patrónske, Niže kanála, Pri husníku a Mackových mláka, Maderovka, Kotkových niva, Panské nivy, Černých jazierko, Volárky, Čúpava, Pri šedivých zelniciach, Kalaštavská mláka a Hurbanec

Miesto, Borská nížina:, 10 z 17

Dlhé, Petrova medza, Pri Šajdíkovi, Pri rektorovej, Pri močidle, Šaštínsky les, Úhory, Diely, Balsar, Bobogdan, Pri kňažskej, Čistonek, Klčovisko za tehelňou, Čárska lúka, Lazarová, Pri kaplnke, Za rybníkom, Prostredné pole pod hájom, Za fabrikou, Pri jazere, Blatisko, Prostredné, Stará tehelňa, Za Habánskym dvorom, Hoštácke pri Morave, Záhrady a stodoly, Piesky od Novoveského, Levársky lesík, Katarinin dvor, Na dolných lúkach, Hájne, Zajačia rúbaň, Na Ose, Štít, Noviny v kúte, Za kopánkou, Kňažské lúky, Roztratené lúky I, Veľký Kadlúbok, Za Pláňavou, Klčovanice za tehelňou, Horné lúky, Hliníky, Pri Karolinom majeri, V kaliskách, Na Abrode, Fafruk, Za smolnou pecou, Panské, Levársky les, Výhon dúbrava, Sady u Pivernuka, Za mlynom, Pri Kosáku, Obora u topola, Belveder, Abrod, Dúbrava, Výhon dúbrava, Pri hruške

Miesto, Borská nížina:, 11 z 17

Pri peci, Hanzlova roľa, Rybárových kučovanice, Sedliacky dolný rybník, Stará Morava, Mláka, Porec, Fafrák, Malé lúky, Horný rybník, Panské, Dlhé noviny, Svätojánska cesta, Orlová, Panský majetok, Pod Abrodom, Dolný rybník, Klčované lúky, Nivky, Hanzlova rola, Zajačia seč, Ohrada, V jedličkách, Kadúbek, Hrubé diely, Pod Malou studničkou, Pri ceste, Pasoviská, Habánske diely, Bačnegovice, Dolné Zamajerské, Veľký kút, Malý Kadlúbok, Pri žltej seči, Pod Kobylou, Za lesným, Zelený bok, Malé diely, Pri Morave, Levárske, Hlboká dráha, Korytiny, Urbárske stavanie, Pri kameni, Pri Červenej ceste, Srdce, Borník, Malý lekverd, Nepriazne, Hríb, Ožratá, Zadné hony, Zelnice, Bystrá, Rasochy, Štrnásta, V kališkách, Pri kre, Kaplnky, (Novoveské) Krče

Miesto, Borská nížina:, 12 z 17

Panský les, Kamenný les, Pri Hrubej a Malej studničke, Vinohrady, Pod synáčkom, Za rybníkom, Lúčky pri Morave, Lúčky, Lúčky, Veľká Pláňava, Pod ml kami, Husaríz, Podzelená, Veľký Laz, Bočná cesta, Lipové, Bahence, Výhon, Malé zbytky, Krátke noviny, Osemnásta, Veterník, Závršky, Za Michalkom, Laz, Hory, Humenice pod bažantnicami, Malý Barvienok, Malý lázok, Kozáčky, Chválenský mlyn, Kamenáče, Bukové, Gašparová, Zelenice, Sološnická dolina, Pod kamenom, Dubový vrch, Pod kameňom, Padelky, Duhrová, Podhory, Hoštácke pod bažantnicami, Horné lúky, Na sičiach, Za Jurágmi, Pri bielej hline, Kremenica, Za mlákou, Na čistinách, Dúbrava, Uhliská, Cerovina, Vŕšok, Nad mlákou, Pri Lukavci, Dolné lúky, Panské, Smrdáčky, Hrachovisko

Miesto, Borská nížina:, 13 z 17

Tichý vrch, Paseky, Pod Čajkami, Malý Peterklín, Panské po Čajkami, Košarina, Pole od osuského, Holešky, U jazierka, Pod hrádzou, U starej píly, Kočov, K Furtovi, Havlové luky, Hrabník, Pasienok nad mlákou, Nové diely, Pri ceste, Kruh, Pod Vajarskou, Hrabovky, Medzi jarkami, Bachračka, Pápežov výmoľ, Prostredné pole, Pred hornou lúkou, Veľká lúka, Dolné Juráčky, Posekaný háj, Pod horným lesom, Bzová, Remenácia, V hornom lese, Brižite, Záhumenice, Obora pri topoli, Hliníky, Strany, Pod bažantnicami, Štamperky, Pri kanáli, Omlade, Holúbková, Rakytiny, Lesy, Močarina, Červená cesta, Za Dúbravou, Pod dedinou, Jamy, Bahno, Pod pílou, Malá Šimkovská, Medzi vodami, Za držbochom, Obora, Boky, Dlhé kusy, Borky, Hrabník

Miesto, Borská nížina:, 14 z 17

Prostredné pole, V krúžkoch, U Dúbravy, Pred dolinou, Hložina - Bukovina, Kratiny, Tančiboky, Jahodniská, Zlámané pece, Horné rúbanice, Pri mláke, Pod horami, Dlhé role a Kulháň, Pod Hurbánkami, Diely k Rudavám, Blechov jarok, Pod adjunktovým vŕškom, Medzi lúkami, V lese, Za brezím, Brezová, Nad škorcom, Nízky mlyn, Za vŕbím, Hrubé diely, Za Hrčákom horné, Záhumenice, U hlbokej cesty, Úzke diely, Na lúčkach, Ivaničov borník, Mlyniská, Padelky, Kočov pred kanálom, Pod Kalváriou, Diely, Richtárstvo, V lieštine, Rybníčky, Hladké bore, Paseky, Záhumenice, Brosov kút, U Bilíkov, Rúbanice, Vápenička, Šuty, Štrky, Kosiny, Humenice, Ganglovská, Chajuše, Psie skaly, Trstiny, Nad potôčkom, Potôčik, Za Ševcovým jarkom, U Sopkovej, Brezy, Kratiny

Miesto, Borská nížina:, 15 z 17

Nechtáky, Horný les, U novoveskej cesty, Pod Kráľovým vŕškom, Podolky, Lizíková, Hlavica, Pod Rybníkom, Juríkova jama, Doliny, Útočnice, Languvky za potôčkom, Pilárička, Nad Gortňavou, Nad Kňazovým jazierkom, Kolesné, Líščí vrch, Dolné rúbanice, Hoffierske lúky, Horné záhumenice, Fľaky, Eliaška, Vinohrady, Za Holou horou, Pri Hurčákovi horné, Rotková niva, Kráľov vŕšok, Za Fajtákovým vŕškom, Nad Rásnikom, Vajar, Pobočnice, Hrubý Barvínek, U verbajky, Priečne diely, Malvaská lúka, Vráblova, Krpáš, Pri Hrčákovi, Za blatom, Svätojurské vŕšky, Košiar, Dolné záhumenice, Mníšek, Za Božkovcami, Stupka, Na roliach, Pätiradie, Hlboký jarok, Za vinohradmi, Languvky, Tepličný kút, Hrudy od Buranského, Vrchné Juráčky, Tančibocký mlýn, U zbrodu, Rudávka, Pod Klinecbergom, Pri lúčkach, Pri Dubníku, Starý háj - Dúbrava

Miesto, Borská nížina:, 16 z 17

Diely k Malvazu, Pri výhone, Políčko, Nízkeho mlýn, Záklučie, U víra, Nad potôčikom, Matiašovské, Tri vakle, Konopniská, Za Kerebergom, Pobočné, Prídavky k humeniciam, Pri mlyne, V lesoch, Pri kadúbku, Suchý rybník, Dolné Lúky, Švajnsbach, Dubník za Smuhou, Pri rybníku, Pasienok za Smuhou, Pri bosom jarku, Dúbrava, Dolný les, V smolkách v rybníku, Senokosy u Sorkova, Domkársky pasienok, Dlhá mláka, Prostredné achtele, Panské, Diely pod hájom, Pri levárskej ceste, Sedľiacky pasienok, Piesočné pole, Nivky, V struhách, U Hurbánky, Diely k jaseňu, Pod struhou, Pri Hrčákovi dolné, V Suchom rybníku, Diely, Moderská hora, Rebrá, Smolky, Uhliská, V mlyniskách, Okopané, Brištie, Tordajky, Diely od Dojča, Na dráhach, Pastierske lúčky, Domkárske, Na siedmych Táľoch, Nivky vyše dediny, Za Malinou, Kúpanisko, Pod Uhliskami

Miesto, Borská nížina:, 17 z 17

U sadovej nivy, Pri ďalekom rybníku, Vyše cesty nad studienkou, Slaniská, Hrubé lazy, Pri vŕbí, Škrlite, Smuha, Nová hora, Kopánka, Nad slaniskami, Pri Dlhej mláke, Franvíz, Na pieskoch jašterice, Syslí bôrik, V tojtni pod cestou, U Rakovskom močiari, Za kamenným mostom, Nádavky a nivky od tabúľ, Chválov bôrik, Podmaliniská, Za Hrčákom, Nad stávkami, Zákľučské lúky, Lázek, Dolné padielky, Škrlite od hája, Jazerské diely, Nádavky koncom Čáčova, U Hačkovej mláky, Pod vinohradmi, Krátke za Božkovcami, Konopniská, Záhrady, Pri ceste do Studienky, Stoková hora, Nad krúžkom, Nad Zlámanými pecami, U Hačkovej, Pod hájom

Podobné, Borská nížina:

2427x turistika, 1704x miesto, 290x strom, 152x orientačný bod, 90x poľovnícky posed, 74x turistické informácie, 26x prístrešok, altánok, 18x ohnisko, 14x atrakcia, 13x miesto na piknik, 13x orientačná mapa, 12x komín, 8x vodárenská veža, 7x studňa, 3x štôlňa, 3x chranený strom
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Borská nížina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://borska-nizina.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.