Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Borská nížina » turistika » miesto

Miesto, Borská nížina

Miesto v Borská nížina

V Borská nížina sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Borská nížina:, 1 z 17

Sekyl, Červený Kríž, Leopoldov majer, Pri širokej celine, Pri Rochu, Vlkovka a pod Ravnicou, Tarjanne Dúbravka, Srdce, Humenice, Skalare, Dlhé diely, Dubravčice, Stupavská, Plánky, Na širokej celine, Staré záhrady, Háj, Na nive, Lázky, Na tehelni, Horné ohrady, Pod Handraškou, Háj, Krúžky II, Nad rybníkom pri cintoríne, Na nivách, Kremenice, Na panskej roli, Kopce, Trávniky, Levárske lúky, Pláňavy, Medzi včelínmi, Habánsky dvor, Pred stanicou, Pod Kremenicou, Na jamách, Zálesné, Nový Dvor, Hušek, Betlehem, Dolne zahumenice, Sojáky, Holbičky, Vlčie jamy, Juríky, Ohradená, Sviniarka, Sasákov mlyn, Nový mlyn, Panská strana, Slanište, Dlhé pri Morave, Nad teheľňou, Pri mlyne, Prídavky, Pod valom, Píla, Priečne, Kršlenica

Miesto, Borská nížina:, 2 z 17

Padelkové pole od Kátova, Františkov majer, Pri rybníčku, Holičský háj, Pod hajtnu, Olšová hora, Panské, Stará mláka, Holičský les, Ikea Industry GATEHOUSE, Ovsisko, Továrenská, Troganových lúčky, Účko, Ohradky, Hlbočina, Hrubé lúky, Malý háj, Nad Bednárovým, Z hradn, Za pastierňou, Kradlov, Za kultúrnym domom, Nad Drmolezom, Za stávkami, Pri kaplnke, hladky bor, Studené mosty, Bahno, Teplica, teliarova, Rakáreň, Pohorelisko, Ražnisko, Vlčie jamy, U Heribanov, Henrichove záhony, Nad mraznicou, Husta sec, Mešterova lúka, Čertova hrádza, Krížnica, Henrichov les, Spálená, Pri peciach, Junovie vŕšok, Slaniská, Petrova lúka, Vzdialenejšie záhumenice, Dlhé lúky, Junáška, U svätej vody, Barina, Na ľadnici, Hruzovské lúčky, V ohrade, Okolo lesov, Pri Jelšine, Horná mláka, Hrúzove lúčky

Miesto, Borská nížina:, 3 z 17

Tvrdzina, Pod Civánošom, Za uhlom, Za priekopou, Borické, Brezička, Na lúčkach, Medzi barackami, Za dúbravkou, Pri Zelenkovcoch, Pri hrubej mláke, Pod Mikláňom, V Lakšári, Bôrová, Ďaleké baracky, Háje, Pod rúbanicami, Oskoruša, Blízke baracky, Za Hoštákom, Dolná mláka, Pod Závrším, Rokytie, Pri brezinách, Jákovište, Kraj boru, Za obecnou lúkou, Pri jazere, Na staništi, Na Brezovej, Šenkérových lúky, Pri Studienke, Rechtorské obecné, Medzi krúžkami, Za barackami, Pod Petrovou lúkou, Filipková, Pod hájom, U bariny, Kúdeľove nivy, Ciglát, Harasek, Rechtorské panské, Triangel, Mäsiarky, Na ohradách, Hrabovec, Pri Chudých stodolách, Jasenácke, Bahno, Gašparových lúky, Mitrháčka, Petrmedzie, Pobudka, Pod Vŕškami, Medzi mlákami, Pri lúčnej mláke, Telenčiarka, Za rybníkom, Husárovec

Miesto, Borská nížina:, 4 z 17

Husáriská, Pri blate, Salaš, Matiaškov vŕšok, V kruhu, Lysický kút, Lantovský les, Dolné lúky, Záhumenice, Na dolných lúčkach, Pačitov, Romanec, Bôričie, Za Lakšárom, Štingál, Pod Telarovou, Grgás, Rubanice, Šošovička, Na Posvätnej, hor. Dúbrava, Augustínka, Dúbrava, Kutica, U blata, Šušulákovci, Rúbanice, Pláňava, Bahulových vŕšok, Lósy, Na panskej hranici, Cez, Majsterka, Pri dube, Pod Vampilom, Za mlynom, Pri hruske, Polianky, Obora, Na dráhach, Sihote, Krštenice, Pid dubinou, Za humná, Hate, Pri Šimkových lúkach II, Nad Petenskou, Vŕšky I, Hačková, Pod potokom, Za Mláčkami, Pod hôrkami, Medzi cestami, Za dubovými hrudami, Banarka, Pri jarku, Za lavičkami, Matkahezy, Za Topoľami, Nad Vťelniskami

Miesto, Borská nížina:, 5 z 17

Horné dubníky, Horniacky včelín, Pod Korlátkou, Pri Husárových rybníkoch, Pri jame, Trstinka, Valovské, Tŕnie, Šipoltové II, Malcovské lúky, Nad lavičkami, Dolné dubníky, Nový dvor, Malé Vagrvoldy, Hanglovič, Janíková, Pri tehelni, Za výmoľom, Pri úzkych trávnikoch, V panohe, Za nivou, Trstinka do potoka, Močidlo, Pri sasine, Jazerské, Pri Šeserovej mláke, V Cajtniach, Otocká dolina, Vítkov kút, Nad Oborou, U bielej hliny, Na vŕškoch, Dva rady, Bravenčí kruh, Drieňová hora, Pod mlynom, Nad jamou, Vargvold, Pod holou horou, Olivy, Ľadovňa, Františkova, Pod jeleňou horou, Koniarka, Smrekovec, Drahy, Včelinec, Vcelniská, Olšov mlyn, Dubové hrudy, Stará pec, Chrasťová hora, Pasečka, Bachraňa, Pri Jaseni, Dielne luky letnicske, Do Holej hory, V lazoch, Pri Šimkových lúkach I, Pri Komárových kríži

Miesto, Borská nížina:, 6 z 17

V studenej vode, Dolná Hačková, Šipoltové I, Bukovina, Malý Fiďaš, Pri Konečných lúke, Na slanisku, Na vysokých nivách, Pri Ištokových jazere, Bahno I, Pri Jankových kadube, Za vrchom, Zobokov kút, Pri Havlových lúkach, Pri Oborke, Nad studenou vodou, Na konci, Vŕšky, Pri Valoch, Hoštácke záhumenice, Nad hájičkom, Na mlyne, Na výhone, Valy, Podielky, Nad lúčkami, Nové pole, Janovská, Pri dubských ohradách, Za rybníkom, Topole, Malé lúky, Za Húškami, Stará vdova, Nad rybníkom, Veľký Fiďaš, Na piesku, Pri jazerách, Chmeľová mláka, Les, Pod vinohradmi, Pri Brezových húšti, Pri Hladíkovi, Na Galkách, Pri Sokolovie jelší, Pri včelínoch, Štefanove hrudy, Baďurka, Kozánek, Za potokom, Pri Laboši a Sokolde, Sásie, Hurbanka, Margitina mláka, Bahno II, Pri lipke, Pri Jurančinom kríži, U Štemberka, Diely od Kuklova, Biele studienky

Miesto, Borská nížina:, 7 z 17

Pri Vávrových včelíne, Dubník, Na chmelnici, Veľké Mliečne pole, Pri výsadbe, Padelky, Stredná hora, Murínka, Mláky, Pri hlbokej ceste, V kúte, Tančibok, Pri zabitom húští, Na pesermlyne, Pod jamou, Na zbytkoch, Rúbanice, Otcovská, Na hrudke, Oborka, Valchovne, Stádnisko, Lázek, Pri kríži, Struha, Laz, Hrudy, Pri záhradkách, V kúte, Táboriská, Spodná Klčovanica, Pri Martinovi, Za balatou, U obuchových jám, Dobiaška, Dolné mlyny, Petrová, Pod Malce, Hurbanec, Nad Malkovcom, Môstky, Pri krúžku, Zánivčie, Mrázových brezy, Kamenná seč, Pod ježovkou, Brezová hora, Od Šaštínskeho, Dudových humence, Dufkových záhrada, Dolina, Horňákovská, Malova záhrada, Malé Mliečne pole, Dubie, Ľadovňa, Paseky, Pod tehelňou, Ferovec, Dúbravka

Miesto, Borská nížina:, 8 z 17

Húšky, Pri Sokolovie olší, Čulanka, Sádky, Diely pri jazierku, Panské úhory, Včelkovec, Volárka, Hliníky, Malkovec, Vampil, Pri tehelni, Topole, Rázovie vŕšok, Pri panskej studni a pri jazere, Pod Mackových mlákou, Linkovec, Na širokom, Škripicový výmoľ, Vajdových úhory, Pavlíčka, Pri stodolisku, Jágarská, Podisky, Baniarka, Šajdička, Horvátovská, Michalkových jazierko, Za luhom, Pod vrchom, Pri rybníčku, Slanisko, Stodoly za mostom, Kultúry, Záhumenice od lesa, Pri kravej hore, Sadenice, Ságel, Medzi lúkami, Gachovec, Od chotára, Podolky za kríčkom, Maňovské, Široké trávniky, Hanšpíle, Dopierka, Okrúhle, Pasienok, Pavlíkovská, Nad dolinou, Pri Trajlinkoch, Sovovská, Pri duboch, Tótne, Dlhá lúka, Bizkovská, Mokrovské, Štefkovská, Samkové záhrady, Mrázových a Beňkových ohrada

Miesto, Borská nížina:, 9 z 17

Pramenisko Rudavy, Smoliarov háj, U Plankov, Diely od Sekúl, Mláky a Pecisko, Pri Pechových roliach, Pri Matúškových kozliskách, Na Habánskej ceste, Vypálenisko a Bahno, Bakanovec, Fojtlínovec, Za Hladíkom, Za Totkami, Kamenec, Pri Gutových jazere, Pri Blanárke, Piesky, Hlaviny, Medzi cestami, Piesky a mlyny u Dobiašky, Kozí chrbát, Tvrdina, Blízkových humence, Kotkových niva, Pod Magdalénkou, Čúpava, Pri Šajdíkovi, Pobudovec, Pri struhe, Panské nivy, Konopiská, Predná hora, Trupových obora, Niže kanála, Výmol, Hrušovské, Volárky, Matulových hrudy, Kút, Záhumenice pri kaplnke, Drábovská, Patrónske, Zvonice, Smrdáčka a Múčkových olšie, Pri husníku a Mackových mláka, Koziarka, Kalaštavská mláka a Hurbanec, Černých jazierko, Pri šedivých zelniciach, Maderovka, Piesky, Šajdová a Behynce, Petrova medza, Kalaštov, Na hornom mlyne, Lúky pod Rudavou, Petermedza, Pri dube, Dlhé, Za balatou a Dudových humence

Miesto, Borská nížina:, 10 z 17

Od novoveského chotára, Hrušovské lesy, Gočálovec, Pri mlyne, Pri lávke, Pri jazere, Záhrady a stodoly, Pri rektorovej, Lazarová, Piesky od Novoveského, Bobogdan, Diely, Stará tehelňa, Prostredné pole pod hájom, Pri kňažskej, Balsar, Čárska lúka, Za rybníkom, Na dolných lúkach, Klčovisko za tehelňou, Za fabrikou, Pri kaplnke, Hoštácke pri Morave, Za Habánskym dvorom, Blatisko, Úhory, Prostredné, Levársky lesík, Čistonek, Šaštínsky les, Pri močidle, Katarinin dvor, Pri hruške, Hliníky, Hájne, Klčované lúky, Za kopánkou, Ohrada, Horný rybník, Panský majetok, Za Pláňavou, V kaliskách, Pod Abrodom, Panské, Veľký Kadlúbok, Pri peci, Zajačia rúbaň, Noviny v kúte, Panské, Obora u topola, Abrod, Dlhé noviny, Kňažské lúky, Klčovanice za tehelňou, Zajačia seč, Pri Karolinom majeri, Stará Morava, Mláka, Fafruk, Levársky les

Miesto, Borská nížina:, 11 z 17

Belveder, Orlová, Štít, Za mlynom, Hanzlova rola, Pri Kosáku, Na Abrode, Dúbrava, Hanzlova roľa, Na Ose, Horné lúky, Za smolnou pecou, Dolný rybník, Roztratené lúky I, Výhon dúbrava, Malé lúky, Porec, Sady u Pivernuka, Nivky, Sedliacky dolný rybník, Rybárových kučovanice, Fafrák, Svätojánska cesta, Lúčky, Bahence, Habánske diely, Kadúbek, V jedličkách, Osemnásta, Výhon, Štrnásta, Panský les, Lúčky pri Morave, Vinohrady, Malé diely, Malý Kadlúbok, (Novoveské) Krče, Husaríz, Ožratá, Podzelená, Kaplnky, Rasochy, Za rybníkom, Veľký kút, Hríb, V kališkách, Kamenný les, Pri Červenej ceste, Korytiny, Bačnegovice, Za lesným, Pri Morave, Zelnice, Pod Malou studničkou, Pri žltej seči, Pod synáčkom, Hlboká dráha, Nepriazne, Pri ceste, Pod Kobylou

Miesto, Borská nížina:, 12 z 17

Borník, Veľký Laz, Levárske, Bystrá, Urbárske stavanie, Veľká Pláňava, Krátke noviny, Zadné hony, Dolné Zamajerské, Malý lekverd, Pod ml kami, Bočná cesta, Lúčky, Zelený bok, Hrubé diely, Pasoviská, Pri kameni, Malé zbytky, Lipové, Pri Hrubej a Malej studničke, Pri kre, Pod pílou, Záhumenice, Holešky, Horné lúky, Závršky, Hložina - Bukovina, Borky, Veterník, Cerovina, Za Jurágmi, Kamenáče, Lesy, U Dúbravy, Za držbochom, Dolné Juráčky, Panské, Močarina, Košarina, Pod hrádzou, Medzi vodami, Pápežov výmoľ, Nové diely, Boky, Obora pri topoli, Pod Vajarskou, Hrabovky, Laz, Červená cesta, Sološnická dolina, Nad mlákou, U starej píly, Hliníky, V hornom lese, Prostredné pole, Bahno, Za Dúbravou, Tichý vrch, Malý lázok, Na čistinách

Miesto, Borská nížina:, 13 z 17

Pasienok nad mlákou, Havlové luky, Strany, Pri Lukavci, Malá Šimkovská, Bukové, Na sičiach, U jazierka, Bachračka, Posekaný háj, Hrabník, Hrabník, Veľká lúka, Pod bažantnicami, Chválenský mlyn, Pri ceste, K Furtovi, Humenice pod bažantnicami, Pod dedinou, Padelky, Pred hornou lúkou, Kremenica, Kruh, Malý Barvienok, Za Michalkom, Uhliská, Hrachovisko, Pod horným lesom, Pod Čajkami, Pred dolinou, Hoštácke pod bažantnicami, Remenácia, Kozáčky, Duhrová, Malý Peterklín, Prostredné pole, Štamperky, Zelenice, Obora, Pri bielej hline, Dlhé kusy, Pod kamenom, Smrdáčky, Pod kameňom, Kočov, Paseky, Za mlákou, Holúbková, Rakytiny, Podhory, Medzi jarkami, Hory, Gašparová, Dolné lúky, Dúbrava, Omlade, V krúžkoch, Panské po Čajkami, Pole od osuského, Pri kanáli

Miesto, Borská nížina:, 14 z 17

Dubový vrch, Košiar, Hladké bore, Hlboký jarok, Za brezím, Kratiny, Za Kerebergom, Tančibocký mlýn, Lizíková, Richtárstvo, U novoveskej cesty, U Sopkovej, Líščí vrch, Pri výhone, Chajuše, Doliny, Pri Hurčákovi horné, Za Ševcovým jarkom, Horný les, Na roliach, Pobočné, Dolné záhumenice, Matiašovské, Tri vakle, Hrubé diely, Blechov jarok, Padelky, V lieštine, Brezová, Brosov kút, Za Božkovcami, Ganglovská, Diely k Rudavám, Za vinohradmi, Eliaška, Diely, Brezy, Nad potôčikom, Nízky mlyn, Pod adjunktovým vŕškom, Nechtáky, Pri Dubníku, Konopniská, Paseky, V lese, Záhumenice, Diely k Malvazu, Trstiny, Rudávka, Juríkova jama, Rybníčky, Humenice, Kosiny, Pod Kalváriou, Pod horami, Za Hrčákom horné, Pilárička, Tepličný kút, Psie skaly, Dlhé role a Kulháň

Miesto, Borská nížina:, 15 z 17

Languvky za potôčkom, U verbajky, Za Holou horou, Mlyniská, Pod Hurbánkami, Za blatom, Na lúčkach, Zlámané pece, Jahodniská, Nad Rásnikom, Pri lúčkach, Záklučie, Fľaky, Tančiboky, Rotková niva, Za vŕbím, Dolné rúbanice, Šuty, Vráblova, Hrudy od Buranského, Ivaničov borník, Úzke diely, Nad škorcom, Rúbanice, U Bilíkov, Pri mláke, Krpáš, Nad Kňazovým jazierkom, Kratiny, Nad potôčkom, Vrchné Juráčky, Horné rúbanice, Záhumenice, Podolky, Útočnice, Štrky, Hrubý Barvínek, Kráľov vŕšok, Pod Rybníkom, Kolesné, Políčko, Vajar, Nad Gortňavou, Pri Hrčákovi, Potôčik, Vápenička, U hlbokej cesty, Malvaská lúka, Hlavica, Pod Kráľovým vŕškom, Medzi lúkami, Pod Klinecbergom, U zbrodu, Prídavky k humeniciam, Jamy, Languvky, Stupka, Nízkeho mlýn, Kočov pred kanálom, Priečne diely

Miesto, Borská nížina:, 16 z 17

Pätiradie, Starý háj - Dúbrava, Hoffierske lúky, Pobočnice, Za Fajtákovým vŕškom, Svätojurské vŕšky, U víra, Horné záhumenice, U Hačkovej mláky, Pri rybníku, Domkársky pasienok, Za kamenným mostom, Slaniská, Pod vinohradmi, Pri levárskej ceste, Záhrady, Na dráhach, Diely, Rebrá, Dubník za Smuhou, U sadovej nivy, Kozia mláka, Moderská hora, Tordajky, Za Malinou, Za Hrčákom, Chválov bôrik, Švajnsbach, Vyše cesty nad studienkou, Smolky, Pod struhou, Vajarský les, Dolná Bukovina, Prostredné achtele, Pri kadúbku, Diely k jaseňu, Suchý rybník, Diely od Dojča, Škrlite od hája, Diely pod hájom, V tojtni pod cestou, Panské, Pri mlyne, U Hurbánky, Franvíz, Pri vŕbí, Pri Hrčákovi dolné, Uhliská, V Suchom rybníku, Sedľiacky pasienok, Jazerské diely, Smuha, Nad stávkami, Práškové, V smolkách v rybníku, Senokosy u Sorkova, Brištie, Na dráhach, U Olša od Myjavy, Nad Zlámanými pecami

Miesto, Borská nížina:, 17 z 17

Dolné padielky, V struhách, Okopané, Pri bosom jarku, Syslí bôrik, U Hačkovej, V lesoch, Hrubé lazy, Pod Uhliskami, Pri ceste do Studienky, Na siedmych Táľoch, V mlyniskách, Zákľučské lúky, Piesočné pole, Na pieskoch jašterice, Záhumenice, Konopniská, Podmaliniská, Nad slaniskami, Za kostolom, Pri Dlhej mláke, Pri ďalekom rybníku, Stoková hora, Nová hora, Nad krúžkom, Dolné Lúky, Nivky, Nivky vyše dediny, Krátke za Božkovcami, Domkárske, Nádavky koncom Čáčova, Škrlite, Kopánka, Pastierske lúčky, Pasienok za Smuhou, Dlhá mláka, Nádavky a nivky od tabúľ, Dolný les, Gortňava, Pod hájom

Podobné, Borská nížina:

2574x turistika, 1689x miesto, 392x strom, 164x orientačný bod, 100x turistické informácie, 93x poľovnícky posed, 30x prístrešok, altánok, 21x ohnisko, 20x atrakcia, 17x orientačná mapa, 13x komín, 12x miesto na piknik, 9x studňa, 8x vodárenská veža, 3x štôlňa, 3x chranený strom
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Borská nížina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://borska-nizina.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.