Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Borská nížina » turistika » miesto

Miesto, Borská nížina

Miesto v Borská nížina

V Borská nížina sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Borská nížina:, 1 z 17

Sekyl, Červený Kríž, Pri širokej celine, Pri Rochu, Vlkovka a pod Ravnicou, Leopoldov majer, Humenice, Tarjanne Dúbravka, Skalare, Na širokej celine, Dubravčice, Dlhé diely, Stupavská, Jamy, Staré záhrady, Háj, Na tehelni, Pod Handraškou, Horné ohrady, Na nive, Lázky, Krúžky II, Nad rybníkom pri cintoríne, Na panskej roli, Na nivách, Trávniky, Kopce, Pláňavy, Habánsky dvor, Pred stanicou, Na jamách, Zálesné, Hušek, Betlehem, Nový Dvor, Vlčie jamy, Dolne zahumenice, Holbičky, Sojáky, Juríky, Sviniarka, Ohradená, Sasákov mlyn, Panská strana, Nový mlyn, Prídavky, Pri mlyne, Slanište, Pod valom, Nad teheľňou, Klčovanice, Píla, Priečne, Padelkové pole od Kátova, Pri rybníčku, Pod hajtnu, Holičský háj, Františkov majer, Stará mláka, Olšová hora

Miesto, Borská nížina:, 2 z 17

Holičský les, Ikea Industry GATEHOUSE, Továrenská, Ovsisko, Troganových lúčky, Háj, Účko, Hrubé lúky, Hlbočina, Ohradky, Malý háj, Nad Bednárovým, Z hradn, Za pastierňou, Za kultúrnym domom, Za stávkami, Nad Drmolezom, Pri kaplnke, hladky bor, Studené mosty, Vlčie jamy, Bahno, Nad mraznicou, Teplica, U Heribanov, Ražnisko, Henrichove záhony, Rakáreň, Pohorelisko, teliarova, Krížnica, Čertova hrádza, V ohrade, Husta sec, Dlhé lúky, Bôrová, Mešterova lúka, Okolo lesov, Pod Petrovou lúkou, Filipková, Na Brezovej, V Lakšári, Na lúčkach, Levárske lúky, Za priekopou, Pod Civánošom, Medzi včelínmi, Petrova lúka, Na Posvätnej, Borické, Rúbanice, Hrúzove lúčky, Rechtorské obecné, Hruzovské lúčky, U svätej vody, Pod Telarovou, Pačitov, Ciglát, Pri jazere, Za Lakšárom

Miesto, Borská nížina:, 3 z 17

Pod Mikláňom, Tvrdzina, Jákovište, Pri Zelenkovcoch, Pod Závrším, Spálená, Barina, U bariny, Štingál, Na panskej hranici, Lysický kút, Dúbrava, hor. Dúbrava, Husáriská, Pri hrubej mláke, Pri Studienke, Za rybníkom, Pláňava, Na staništi, Brezička, Henrichov les, Pri Jelšine, Rokytie, Harasek, Lantovský les, Kraj boru, Junáška, Grgás, Pri Šeserovej mláke, Lósy, Petrmedzie, Mitrháčka, Pri Chudých stodolách, Rechtorské panské, Šošovička, Šušulákovci, Drahy, Hrabovec, Matiaškov vŕšok, Na ohradách, Bôričie, Pod Vŕškami, Pri lúčnej mláke, Bahno, Pobudka, Záhumenice, Jasenácke, Augustínka, Husárovec, Na dolných lúčkach, Romanec, Za výmoľom, Za dúbravkou, Pri peciach, Tŕnie, Pri jarku, Pri úzkych trávnikoch, Ďaleké baracky, Pod rúbanicami, Pri Jaseni

Miesto, Borská nížina:, 4 z 17

Trstinka do potoka, Medzi cestami, Trstinka, Bravenčí kruh, Horné dubníky, Malé Vagrvoldy, Za barackami, Vargvold, Františkova, Pod potokom, Sihote, Vzdialenejšie záhumenice, Oskoruša, Pri dube, Pod hôrkami, Jelenia hora, Chrasťová hora, Pod hájom, Na ľadnici, Za Hoštákom, Do Holej hory, Matkahezy, U bielej hliny, Za Mláčkami, Nový dvor, Vítkov kút, Nad Petenskou, Medzi barackami, Za obecnou lúkou, Za humná, Dolné dubníky, Junovie vŕšok, Holá hora, Krštenice, Slaniská, Blízke baracky, Šenkérových lúky, Drieňová hora, Medzi krúžkami, Dolná mláka, Pid dubinou, Za uhlom, Pri sasine, Pod Korlátkou, Háje, Malcovské lúky, Horná mláka, Stará pec, Smrekovec, Pri Husárových rybníkoch, V lazoch, Vcelniská, Dubový vršok, Pri hruske, Pri brezinách, Nad jamou, Dva rady, Pod jeleňou horou, Pod holou horou, Pasečka

Miesto, Borská nížina:, 5 z 17

Kúdeľove nivy, Nad Vťelniskami, Nad lavičkami, Za Húškami, Podielky, Hate, Pri hlbokej ceste, Včelinec, Pri Havlových lúkach, Pri včelínoch, Murínka, Bahno II, Za mlynom, V panohe, Pod jamou, Pri Šimkových lúkach I, Pri Vávrových včelíne, Rubanice, Na zbytkoch, Za lavičkami, Lázek, Obora, Nad rybníkom, Struha, Biele studienky, Stádnisko, Nad Oborou, Diely od Kuklova, Na pesermlyne, U Štemberka, Za nivou, Baďurka, V kúte, Pod Vampilom, Rúbanice, Pri Šimkových lúkach II, Pri kríži, Veľké Mliečne pole, Bahno I, Nad lúčkami, Otcovská, Bachraňa, Banarka, Bukovina, Hačková, U blata, Nové pole, Pod mlynom, Pri Oborke, Pri Komárových kríži, Bahulových vŕšok, V kruhu, Pri jazerách, Pri tehelni, Medzi mlákami, Na mlyne, Veľký Fiďaš, Pri zabitom húští, Vŕšky I, Hoštácke záhumenice

Miesto, Borská nížina:, 6 z 17

Na chmelnici, Pri výsadbe, V Cajtniach, Pri Ištokových jazere, Pri Jurančinom kríži, Stredná hora, Olšov mlyn, Sásie, Dubník, Na výhone, Jazerské, Gašparových lúky, Mláky, Pri dube, Hanglovič, Za vrchom, Pri Hladíkovi, Na dráhach, Na vysokých nivách, Oborka, Dubové hrudy, Šipoltové II, Pod vinohradmi, Pri Sokolovie jelší, Pri Konečných lúke, Malý Fiďaš, Padelky, Za dubovými hrudami, Koziarka, Na slanisku, Pri Jankových kadube, V studenej vode, Cez, Valovské, Janovská, Pri blate, Pri Brezových húšti, Za Topoľami, Na hornom mlyne, Pri Valoch, Valy, Nad studenou vodou, Margitina mláka, Olivy, Ľadovňa, Janíková, Hurbanka, Samkové záhrady, Húšky, Čárska lúka, Ferovec, Dudových humence, Lipovec, Mrázových brezy, Za Hladíkom, Pri tehelni, Nad Malkovcom, Čistonek, Malé lúky, Dopierka

Miesto, Borská nížina:, 7 z 17

Včelkovec, Pri rektorovej, Pod Mackových mlákou, Valchovne, Pri lipke, Okrúhle, Šaštínsky les, Sadenice, Medzi lúkami, Vajdových úhory, Mrázových a Beňkových ohrada, Kozánek, Michalkových jazierko, Stodoly za mostom, Bizkovská, Široké trávniky, Ságel, Za potokom, Rázovie vŕšok, Dobiaška, Diely od Sekúl, Baniarka, Mokrovské, Od Šaštínskeho, Dúbravka, Malé Mliečne pole, Stará vdova, Malova záhrada, Piesky od Novoveského, Pri kaplnke, Dubník, Na Habánskej ceste, Piesky a mlyny u Dobiašky, Slanisko, Kozí chrbát, Gachovec, Pavlíčka, Pri Matúškových kozliskách, Táboriská, Pri Pechových roliach, Chmeľová mláka, Záhumenice od lesa, Pri dubských ohradách, Balsar, Pri záhradkách, Škripicový výmoľ, Pri kravej hore, Linkovec, Fojtlínovec, Za fabrikou, Na konci, Pri panskej studni a pri jazere, Pri močidle, Pri rybníčku, Bakanovec, Dielne luky letnicske, Pod tehelňou, Pri Martinovi, Malkovec, Za rybníkom

Miesto, Borská nížina:, 8 z 17

Od chotára, Nad hájičkom, U obuchových jám, Blatisko, Na piesku, Šajdička, Zobokov kút, Medzi cestami, Pod vrchom, Topole, Kamenec, Dlhá lúka, Vypálenisko a Bahno, Na dolných lúkach, Hurbanec, Pri Gutových jazere, Volárka, Štefkovská, Stará tehelňa, Pri stodolisku, Čulanka, Pri duboch, Na Galkách, Sovovská, Topole, Za Totkami, Les, Petrová, Štefanove hrudy, Hlaviny, Vŕšky, Pri Blanárke, Pod Malce, V kúte, Pri Trajlinkoch, Prostredné pole pod hájom, Nad dolinou, Dudovie vrch, Horňákovská, Smoliarov háj, Brezová hora, Na vŕškoch, Dufkových záhrada, Maňovské, Pri krúžku, Pavlíkovská, Ľadovňa, Bobogdan, Za balatou, Šipoltové I, Horvátovská, Kultúry, Úhory, Tančibok, Pri Sokolovie olší, Panské úhory, Hliníky, Na hrudke, Dolná Hačková, Diely pri jazierku

Miesto, Borská nížina:, 9 z 17

Pri mlyne, Pobudovec, Predná hora, Kút, Kalaštov, Čúpava, Hrušovské lesy, Pri Šajdíkovi, Smrdáčka a Múčkových olšie, Drábovská, Volárky, Šajdová a Behynce, Laz, Panské nivy, Blízkových humence, Pod Magdalénkou, Pasienok, Trupových obora, Pri Laboši a Sokolde, Výmol, Kotkových niva, Pri struhe, Gočálovec, Pri šedivých zelniciach, Maderovka, Kalaštavská mláka a Hurbanec, Matulových hrudy, Černých jazierko, Pri lávke, Vampil, Panské, Dolina, Horné lúky, Zvonice, Petermedza, Od novoveského chotára, Petrova medza, Hrušovské, Pri husníku a Mackových mláka, U Plankov, Za balatou a Dudových humence, Kamenná seč, Piesky, Belveder, Záhumenice pri kaplnke, Tvrdina, Spodná Klčovanica, Za kopánkou, Zánivčie, Piesky, Klčovisko za tehelňou, Môstky, Sádky, Za rybníkom, Hoštácke pri Morave, Jágarská, Dolné mlyny, Na širokom, Levársky lesík, Za luhom

Miesto, Borská nížina:, 10 z 17

Pod ml kami, Dubie, Pri kňažskej, Podisky, Lazarová, Hanšpíle, Prostredné, Podolky za kríčkom, Za Habánskym dvorom, Hrudy, Tótne, Katarinin dvor, Záhrady a stodoly, Paseky, Mláky a Pecisko, Pri jazere, Pod ježovkou, Diely, Pramenisko Rudavy, Nivky, Hliníky, Konopiská, Zajačia rúbaň, Pri Karolinom majeri, Za smolnou pecou, Mláka, Zajačia seč, Za mlynom, Dlhé, Levársky les, Na Abrode, Pri peci, Za Pláňavou, Ohrada, Niže kanála, Klčovanice za tehelňou, Pod Abrodom, Abrod, Patrónske, Veľký Kadlúbok, Dlhé pri Morave, Stará Morava, Pri Kosáku, Porec, Štít, Lúky pod Rudavou, Fafrák, Habánske diely, Obora u topola, Rybárových kučovanice, Pri ceste, Kňažské lúky, Hájne, Pri Morave, Dúbrava, Levárske, Horný rybník, Veľká Pláňava, Klčované lúky, Pod synáčkom

Miesto, Borská nížina:, 11 z 17

Sedliacky dolný rybník, Nepriazne, Panský majetok, Roztratené lúky I, V kaliskách, Pri hruške, Hanzlova rola, Malý Kadlúbok, Panské, Noviny v kúte, Svätojánska cesta, Dolný rybník, Zadné hony, Kadúbek, Dlhé noviny, Malé lúky, Výhon dúbrava, Na Ose, Fafruk, Hanzlova roľa, Borník, Sady u Pivernuka, Orlová, Pasoviská, Výhon dúbrava, Rasochy, Panský les, Lúčky, Bystrá, Malý lekverd, Za rybníkom, Korytiny, V kališkách, Kaplnky, Husaríz, Krátke noviny, Urbárske stavanie, V jedličkách, Malé zbytky, Výhon, Obora pri topoli, Kruh, Veľký kút, Veľký Laz, Ožratá, Pri kre, Pri kameni, Osemnásta, Bahence, Hríb, Lúčky, Podzelená, Štrnásta, Za lesným, Srdce, K Furtovi, Nad Gortňavou, Kremenica, Pod Hurbánkami, Padelky

Miesto, Borská nížina:, 12 z 17

(Novoveské) Krče, Laz, Bočná cesta, Dúbrava, Humenice pod bažantnicami, Padelky, Medzi jarkami, Dolné Zamajerské, Pri Červenej ceste, Vinohrady, Vŕšok, Omlade, Pod Čajkami, V lese, Malý lázok, Záhumenice, Hrabník, Pri Dubníku, Strany, Hrubé diely, Paseky, V krúžkoch, Pri Hrubej a Malej studničke, Hlboká dráha, Kamenný les, Za Dúbravou, Lúčky pri Morave, Kráľov vŕšok, Za držbochom, Dlhé kusy, Pod Vajarskou, Na čistinách, V hornom lese, Podhory, Uhliská, Sološnická dolina, Lipové, U Dúbravy, Rudávka, Obora, Horný les, Bačnegovice, Pod Kráľovým vŕškom, Pod bažantnicami, U starej píly, Pasienok nad mlákou, U verbajky, Remenácia, Malá Šimkovská, U jazierka, Veterník, Nad mlákou, Malý Peterklín, Štrky, Bahno, Hrabník, Kozáčky, Vinohrady, Pod Kobylou, Hoštácke pod bažantnicami

Miesto, Borská nížina:, 13 z 17

Pri bielej hline, Rakytiny, U Sopkovej, Za vinohradmi, Závršky, Pri žltej seči, Hliníky, Panské, Pápežov výmoľ, Holešky, Záhumenice, Pod horným lesom, Zelenice, Malé diely, Prídavky k humeniciam, Zelený bok, Pod Malou studničkou, Zelnice, Panské po Čajkami, Pod dedinou, Brižite, U víra, Tichý vrch, Kočov, Pri Hrčákovi, U sadovej nivy, Štamperky, V tojtni pod cestou, Prostredné pole, Pod vinohradmi, Košiar, Kamenáče, Humenice, Malý Barvienok, Za Michalkom, Pod hrádzou, Prostredné achtele, Boky, Červená cesta, Franvíz, Tepličný kút, Za Božkovcami, Havlové luky, Za mlákou, Bzová, Pod pílou, Bachračka, Košarina, Za Jurágmi, Pred hornou lúkou, Lázek, Hlboký jarok, Tordajky, Diely, Starý háj - Dúbrava, Pod horami, Nové diely, Pole od osuského, Trstiny, Hložina - Bukovina

Miesto, Borská nížina:, 14 z 17

Kratiny, Dubový vrch, Pri Lukavci, Lesy, Gašparová, Šuty, Hrudy od Buranského, Holúbková, Pod struhou, Cerovina, Gortňava, Nad slaniskami, Pri výhone, Močarina, Horné lúky, Borky, Pred dolinou, Vápenička, Duhrová, Chválenský mlyn, Jamy, Pri Hurčákovi horné, Blechov jarok, Hrabovky, Doliny, Chajuše, Smrdáčky, Pri ceste, Pri mlyne, Pod kameňom, U Hurbánky, Pri kanáli, Mlyniská, Za Hrčákom horné, Dolné lúky, Jahodniská, Medzi vodami, Vajar, V struhách, Brištie, Pod kamenom, Bukové, Slaniská, Nad krúžkom, Na siedmych Táľoch, Záhrady, Konopniská, Dolné Juráčky, Hrachovisko, Rybníčky, V lieštine, Pastierske lúčky, Ganglovská, Hory, Na sičiach, Posekaný háj, Dolná Bukovina, V lesoch, Veľká lúka, Úzke diely

Miesto, Borská nížina:, 15 z 17

Líščí vrch, Dubník, Vráblova, Nádavky a nivky od tabúľ, Za blatom, Podolky, Medzi lúkami, Tančiboky, Pri rybníku, Languvky, Diely, Eliaška, Pri lúčkach, Tri vakle, Dolný les, Diely k Malvazu, Konopniská, Útočnice, Hrubý Barvínek, Pri Hrčákovi dolné, Nad škorcom, Na pieskoch jašterice, Hrubé diely, Vrchné Juráčky, U Olša od Myjavy, Diely od Dojča, Pilárička, V smolkách v rybníku, Vyšná Bukovina, Rybník, Záhumenice, V mlyniskách, Za Kerebergom, Smuha, Dušnica, Okopané, Moderská hora, Matiašovské, Za kostolom, Nivky, Za brezím, Kočov pred kanálom, Richtárstvo, Malvaská lúka, Pobočnice, Nízky mlyn, Políčko, Jazerské diely, Diely k Rudavám, Vajarský les, Dolné rúbanice, Hlavica, Medzi borníkami, Pri Bukovine, Horné záhumenice, Pätiradie, Kopánka, Na lúčkach, Svätojurské vŕšky, Kosiny

Miesto, Borská nížina:, 16 z 17

Záklučie, Zlámané pece, Hladké bore, Lizíková, Nad Kňazovým jazierkom, Kolesné, Nádavky koncom Čáčova, Hoffierske lúky, Rotková niva, Dubník za Smuhou, Smolky, Za Fajtákovým vŕškom, Bukovina, Juríkova jama, Krátke za Božkovcami, Stoková hora, Languvky za potôčkom, Fľaky, Stupka, Pri mláke, U hlbokej cesty, U novoveskej cesty, Pod adjunktovým vŕškom, Záhumenice, Za Hrčákom, Mníšek, Pod Rybníkom, Potôčik, Psie skaly, U Bilíkov, Horné rúbanice, Paseky, Nechtáky, Dolné Lúky, Za Holou horou, Nad potôčikom, Pod Kalváriou, Dolné záhumenice, Za vŕbím, Dlhé role a Kulháň, Brosov kút, Priečne diely, Nivky vyše dediny, Rúbanice, U zbrodu, Pod Klinecbergom, Nad potôčkom, Brezy, Krpáš, Tančibocký mlýn, Pobočné, Nízkeho mlýn, Najbach, Nová hora, Za Ševcovým jarkom, Pasienok za Smuhou, Na roliach, Na dráhach, Ivaničov borník, Nad Rásnikom

Miesto, Borská nížina:, 17 z 17

Brezová, Kratiny, Lúčka, U žabiarových močidiel, Po holíčskú cestu, Senokosy u Sorkova, Pod zámkom, Hanzelička, Dolný háj, Pod močidlami, Sanitra a sady, Nad stávkami, Pod Kimlačkou, Paseka, Zákľučské lúky, Pred Janakovým jarkom, Pod pálenicou, Dolné lúky pod hájom, Pod Uhliskami, Za Janakovým jarkom, Stárnisko, Rybník, Hlboká dolina, U Hačkovej mláky, Veľkostatok, Nad Zlámanými pecami, Habanka, Nad dedinou, Za majerom, Stverové Sady, Zákostolné pole, Záhumenice, Dolné padielky, Môstkove diely, Dúbravky na prachovniach, Rúbanice, Nad perneckou cestou, Nad hájom, Záverské padelky, Za jazerom pri sv. Margite

Podobné, Borská nížina:

2147x turistika, 1691x miesto, 138x orientačný bod, 76x strom, 73x poľovnícky posed, 62x turistické informácie, 26x prístrešok, altánok, 16x ohnisko, 13x miesto na piknik, 13x atrakcia, 12x komín, 11x orientačná mapa, 7x vodárenská veža, 5x studňa, 3x chranený strom, 1x štôlňa
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Borská nížina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://borska-nizina.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.