Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Borská nížina » turistika » miesto

Miesto, Borská nížina

Miesto v Borská nížina

V Borská nížina sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Borská nížina:, 1 z 17

Sekyl, Červený Kríž, Pri širokej celine, Pri Rochu, Vlkovka a pod Ravnicou, Leopoldov majer, Humenice, Tarjanne Dúbravka, Na širokej celine, Dubravčice, Stupavská, Dlhé diely, Jamy, Skalare, Staré záhrady, Háj, Horné ohrady, Pod Handraškou, Na tehelni, Na nive, Lázky, Nad rybníkom pri cintoríne, Krúžky II, Na panskej roli, Na nivách, Trávniky, Kopce, Pláňavy, Habánsky dvor, Pred stanicou, Na jamách, Zálesné, Betlehem, Hušek, Nový Dvor, Sojáky, Dolne zahumenice, Vlčie jamy, Juríky, Holbičky, Ohradená, Sviniarka, Sasákov mlyn, Panská strana, Nový mlyn, Pri mlyne, Prídavky, Pod valom, Slanište, Nad teheľňou, Klčovanice, Píla, Priečne, Padelkové pole od Kátova, Pri rybníčku, Holičský háj, Pod hajtnu, Františkov majer, Stará mláka, Holičský les

Miesto, Borská nížina:, 2 z 17

Olšová hora, Panské, Ikea Industry GATEHOUSE, Účko, Háj, Troganových lúčky, Ovsisko, Továrenská, Hrubé lúky, Hlbočina, Ohradky, Malý háj, Nad Bednárovým, Z hradn, Za pastierňou, Za stávkami, Za kultúrnym domom, Nad Drmolezom, Pri kaplnke, hladky bor, Studené mosty, Henrichove záhony, teliarova, Teplica, Vlčie jamy, Pohorelisko, Bahno, Nad mraznicou, U Heribanov, Rakáreň, Ražnisko, Krížnica, Filipková, Pod Petrovou lúkou, Medzi včelínmi, Levárske lúky, Bôrová, Čertova hrádza, Husta sec, Okolo lesov, V ohrade, Na lúčkach, V Lakšári, Mešterova lúka, Pod Civánošom, Petrova lúka, Na Brezovej, Za priekopou, Dlhé lúky, Rokytie, Hrúzove lúčky, Hruzovské lúčky, Na Posvätnej, Rechtorské obecné, Barina, Rúbanice, Na staništi, U bariny, Husáriská, Spálená

Miesto, Borská nížina:, 3 z 17

Pačitov, Dúbrava, Za rybníkom, Henrichov les, Junáška, Lantovský les, Pod Mikláňom, Borické, Pod Telarovou, Pri hrubej mláke, Pod Závrším, Pri Zelenkovcoch, Lysický kút, Za Lakšárom, Kraj boru, hor. Dúbrava, Harasek, Na panskej hranici, Pri Studienke, Pláňava, U svätej vody, Ciglát, Jákovište, Pri jazere, Pri Jelšine, Štingál, Brezička, Tvrdzina, Matiaškov vŕšok, Záhumenice, Grgás, Bôričie, Šušulákovci, Pobudka, Na ohradách, Šošovička, Hrabovec, Drahy, Romanec, Na dolných lúčkach, Augustínka, Husárovec, Pod Vŕškami, Lósy, Jasenácke, Pri Šeserovej mláke, Mitrháčka, Pri Chudých stodolách, Rechtorské panské, Pri lúčnej mláke, Petrmedzie, Bahno, Pri peciach, Pri dube, Za humná, Pri brezinách, Nad jamou, Františkova, Kúdeľove nivy, Trstinka

Miesto, Borská nížina:, 4 z 17

Dubový vršok, Stará pec, Ďaleké baracky, V lazoch, Pid dubinou, Pri Jaseni, Malé Vagrvoldy, Trstinka do potoka, Oskoruša, Pod rúbanicami, Matkahezy, Smrekovec, Slaniská, Nový dvor, Medzi cestami, Dolná mláka, Vargvold, Za obecnou lúkou, Nad Vťelniskami, Za výmoľom, Pod hôrkami, Vcelniská, Medzi krúžkami, Nad Petenskou, Drieňová hora, Dolné dubníky, Pri jarku, Junovie vŕšok, Bravenčí kruh, Blízke baracky, Medzi barackami, Malcovské lúky, Jelenia hora, Šenkérových lúky, Za Mláčkami, Za Hoštákom, Pri úzkych trávnikoch, Dva rady, Vzdialenejšie záhumenice, Sihote, Do Holej hory, Na ľadnici, Pasečka, Pri hruske, Pod hájom, Holá hora, Za uhlom, U bielej hliny, Horná mláka, Za dúbravkou, Za barackami, Tŕnie, Pod holou horou, Pri Husárových rybníkoch, Vítkov kút, Krštenice, Pod jeleňou horou, Pod Korlátkou, Háje, Pod potokom

Miesto, Borská nížina:, 5 z 17

Horné dubníky, Chrasťová hora, Pri sasine, Pri výsadbe, Pri jazerách, Oborka, Bahno II, V panohe, Padelky, Pri Valoch, V kúte, Na zbytkoch, Jazerské, Pri Jankových kadube, Na slanisku, Na výhone, Pri Komárových kríži, Pod vinohradmi, Medzi mlákami, Veľké Mliečne pole, Baďurka, Nad lavičkami, Nad studenou vodou, Pri Sokolovie jelší, Dubník, Pri Konečných lúke, Nad Oborou, Pri Brezových húšti, Diely od Kuklova, Hoštácke záhumenice, Valy, Veľký Fiďaš, Olivy, Sásie, Janovská, Za vrchom, Vŕšky I, Pri Oborke, V studenej vode, Hanglovič, Pri zabitom húští, Struha, Pri Šimkových lúkach II, Murínka, Bachraňa, V kruhu, Bukovina, Za Húškami, Za dubovými hrudami, Ľadovňa, Na mlyne, Pri dube, Otcovská, Obora, Pod Vampilom, Pod mlynom, Pri včelínoch, Včelinec, Pri Vávrových včelíne, Rúbanice

Miesto, Borská nížina:, 6 z 17

Podielky, Bahno I, Pri blate, Pri Jurančinom kríži, Malý Fiďaš, Za lavičkami, Cez, Dubové hrudy, Nad lúčkami, Za Topoľami, Biele studienky, Stádnisko, Na chmelnici, Pri Hladíkovi, Hačková, Šipoltové II, Za mlynom, Olšov mlyn, Koziarka, Nové pole, Na hornom mlyne, Pri kríži, Hate, Gašparových lúky, Mláky, Bahulových vŕšok, Na vysokých nivách, Pri Ištokových jazere, Pod jamou, Pri Havlových lúkach, U Štemberka, Janíková, Lázek, Na dráhach, Pri hlbokej ceste, Pri Šimkových lúkach I, Stredná hora, Margitina mláka, U blata, Banarka, Rubanice, Nad rybníkom, Hurbanka, V Cajtniach, Pri tehelni, Valovské, Na pesermlyne, Za nivou, Pri močidle, Pod vrchom, Balsar, Fojtlínovec, Mokrovské, Široké trávniky, Piesky od Novoveského, Okrúhle, Šajdička, Za potokom, Ľadovňa, Smoliarov háj

Miesto, Borská nížina:, 7 z 17

Bizkovská, Pri Gutových jazere, Pri kaplnke, Šipoltové I, Od Šaštínskeho, Kozí chrbát, U obuchových jám, Horňákovská, Pri duboch, Na Habánskej ceste, Štefanove hrudy, Samkové záhrady, Bobogdan, Malé Mliečne pole, Pri dubských ohradách, Hlaviny, Šaštínsky les, Malova záhrada, Na hrudke, Hliníky, Horvátovská, Kozánek, Na dolných lúkach, Sadenice, Pri Pechových roliach, Vajdových úhory, Medzi cestami, Mrázových a Beňkových ohrada, Blatisko, Dielne luky letnicske, Maňovské, Zobokov kút, Petrová, Dlhá lúka, Čulanka, Ferovec, Lipovec, Za Totkami, Ságel, Pri kravej hore, Medzi lúkami, Na Galkách, Dúbravka, Pod Mackových mlákou, Úhory, Baniarka, Na piesku, Tančibok, Rázovie vŕšok, Za balatou, Pri Sokolovie olší, Za Hladíkom, Diely od Sekúl, Brezová hora, Prostredné pole pod hájom, V kúte, Les, Topole, Pri krúžku, Pri rybníčku

Miesto, Borská nížina:, 8 z 17

Pri Martinovi, Valchovne, Pri rektorovej, Za rybníkom, Pri záhradkách, Slanisko, Pod tehelňou, Dopierka, Piesky a mlyny u Dobiašky, Vypálenisko a Bahno, Stará tehelňa, Dudových humence, Kultúry, Nad hájičkom, Malé lúky, Dudovie vrch, Dufkových záhrada, Na vŕškoch, Táboriská, Diely pri jazierku, Dobiaška, Michalkových jazierko, Pri stodolisku, Stará vdova, Škripicový výmoľ, Nad Malkovcom, Za fabrikou, Na konci, Linkovec, Mrázových brezy, Štefkovská, Topole, Pri Matúškových kozliskách, Pri panskej studni a pri jazere, Panské úhory, Volárka, Bakanovec, Stodoly za mostom, Včelkovec, Húšky, Malkovec, Pri Blanárke, Kamenec, Chmeľová mláka, Nad dolinou, Gachovec, Pavlíčka, Sovovská, Záhumenice od lesa, Čistonek, Od chotára, Pri tehelni, Dubník, Pavlíkovská, Vŕšky, Hurbanec, Dolná Hačková, Čárska lúka, Pri lipke, Pod Malce

Miesto, Borská nížina:, 9 z 17

Pri Trajlinkoch, Laz, Šajdová a Behynce, Petrova medza, Spodná Klčovanica, Zvonice, Pri lávke, Petermedza, Hrušovské, Pri šedivých zelniciach, Kalaštavská mláka a Hurbanec, Dolina, Záhumenice pri kaplnke, Pobudovec, Hrušovské lesy, Horné lúky, Vampil, Kotkových niva, Drábovská, Panské, Pri mlyne, Pasienok, U Plankov, Blízkových humence, Panské nivy, Za balatou a Dudových humence, Za kopánkou, Výmol, Od novoveského chotára, Kalaštov, Pri struhe, Černých jazierko, Kamenná seč, Pri Šajdíkovi, Trupových obora, Pri Laboši a Sokolde, Pod Magdalénkou, Piesky, Smrdáčka a Múčkových olšie, Gočálovec, Čúpava, Maderovka, Volárky, Tvrdina, Matulových hrudy, Predná hora, Kút, Pri husníku a Mackových mláka, Belveder, Zánivčie, Lazarová, Levársky lesík, Dolné mlyny, Pri kňažskej, Za rybníkom, Dubie, Diely, Pramenisko Rudavy, Klčovisko za tehelňou, Prostredné

Miesto, Borská nížina:, 10 z 17

Tótne, Podolky za kríčkom, Za luhom, Jágarská, Piesky, Hrudy, Mláky a Pecisko, Pod ml kami, Podisky, Hanšpíle, Sádky, Katarinin dvor, Hoštácke pri Morave, Môstky, Pod ježovkou, Záhrady a stodoly, Na širokom, Paseky, Za Habánskym dvorom, Pri jazere, Patrónske, Pod Abrodom, Hliníky, Štít, Konopiská, Mláka, Dlhé pri Morave, Pri Kosáku, Pri peci, Abrod, Dlhé, Levársky les, Klčovanice za tehelňou, Za smolnou pecou, Niže kanála, Lúky pod Rudavou, Ohrada, Zajačia rúbaň, Za mlynom, Nivky, Stará Morava, Na Abrode, Veľký Kadlúbok, Pri Karolinom majeri, Zajačia seč, Za Pláňavou, Porec, Svätojánska cesta, Dolný rybník, Nepriazne, Pri hruške, V kaliskách, Panské, Dúbrava, Pri ceste, Malý Kadlúbok, Pod synáčkom, Obora u topola, Sady u Pivernuka, Hájne

Miesto, Borská nížina:, 11 z 17

Panský majetok, Klčované lúky, Orlová, Zadné hony, Hanzlova roľa, Výhon dúbrava, Horný rybník, Fafruk, Habánske diely, Kňažské lúky, Sedliacky dolný rybník, Veľká Pláňava, Noviny v kúte, Dlhé noviny, Rybárových kučovanice, Fafrák, Malé lúky, Pasoviská, Pri Morave, Na Ose, Levárske, Výhon dúbrava, Borník, Kadúbek, Roztratené lúky I, Hanzlova rola, Výhon, V kališkách, Bystrá, Rasochy, Za rybníkom, Kaplnky, V jedličkách, Panský les, Husaríz, Malé zbytky, Urbárske stavanie, Korytiny, Lúčky, Krátke noviny, Malý lekverd, Hríb, Kruh, Za lesným, Lúčky, Podzelená, Osemnásta, Veľký kút, Pri kameni, Ožratá, Pri kre, Štrnásta, Veľký Laz, Obora pri topoli, Bahence, Závršky, Dolné Zamajerské, Dúbrava, Hoštácke pod bažantnicami, Kremenica

Miesto, Borská nížina:, 12 z 17

U verbajky, Pod bažantnicami, Pod Kráľovým vŕškom, Lúčky pri Morave, Za držbochom, Malý lázok, (Novoveské) Krče, Humenice pod bažantnicami, Podhory, Zelenice, Malý Peterklín, Pod Čajkami, Zelený bok, Rudávka, Vinohrady, Kozáčky, Kráľov vŕšok, Pod horným lesom, U jazierka, Padelky, Zelnice, Lipové, Sološnická dolina, Pri žltej seči, U Sopkovej, Nad mlákou, Hrabník, Rakytiny, Nad Gortňavou, Záhumenice, Pri Červenej ceste, Pri Dubníku, Bočná cesta, Laz, Malá Šimkovská, Pri bielej hline, Pod Kobylou, V hornom lese, Malé diely, U Dúbravy, Štrky, Záhumenice, Bačnegovice, Veterník, V krúžkoch, Medzi jarkami, Horný les, Paseky, Pasienok nad mlákou, Vŕšok, Kamenný les, Bahno, Hrubé diely, Na čistinách, Remenácia, Pod Hurbánkami, Panské, Za vinohradmi, Uhliská, Holešky

Miesto, Borská nížina:, 13 z 17

Vinohrady, Dlhé kusy, U starej píly, Pri Hrubej a Malej studničke, Hlboká dráha, Panské po Čajkami, Prídavky k humeniciam, Za Dúbravou, Strany, K Furtovi, Srdce, V lese, Omlade, Hliníky, Pod Vajarskou, Pod Malou studničkou, Pápežov výmoľ, Padelky, Obora, Hrabník, Pri kanáli, U Hurbánky, Konopniská, V tojtni pod cestou, Jahodniská, Pod struhou, U víra, Vajar, Za Hrčákom horné, Pod hrádzou, Záhrady, Doliny, Jamy, Nové diely, Pod vinohradmi, Cerovina, Za Božkovcami, Tordajky, Horné lúky, Boky, Nad krúžkom, V lieštine, Dolná Bukovina, Pri Lukavci, Lesy, Malý Barvienok, Hrabovky, Vápenička, Pod pílou, Pred hornou lúkou, Trstiny, Za Jurágmi, Dolné Juráčky, Pri ceste, Hložina - Bukovina, Diely, Slaniská, Borky, Holúbková, Pastierske lúčky

Miesto, Borská nížina:, 14 z 17

Hrudy od Buranského, Močarina, Humenice, Hory, Hrachovisko, Smrdáčky, Pod horami, Pod kamenom, Pri výhone, Prostredné pole, Bachračka, Bukové, Brištie, Pod dedinou, Gašparová, Štamperky, Rybníčky, Lázek, Starý háj - Dúbrava, Mlyniská, Dolné lúky, Červená cesta, Kočov, Pri Hrčákovi, Hlboký jarok, Na sičiach, Chválenský mlyn, Brižite, Duhrová, Pole od osuského, Blechov jarok, V lesoch, Posekaný háj, Za Michalkom, Franvíz, Prostredné achtele, Kratiny, Pri Hurčákovi horné, Bzová, Veľká lúka, Pred dolinou, Košarina, Gortňava, Medzi vodami, Havlové luky, V struhách, Nad slaniskami, Šuty, Chajuše, Ganglovská, Košiar, Pod kameňom, U sadovej nivy, Na siedmych Táľoch, Pri mlyne, Za mlákou, Dubový vrch, Kamenáče, Tepličný kút, Tichý vrch

Miesto, Borská nížina:, 15 z 17

Pri Bukovine, Kočov pred kanálom, Malvaská lúka, Pri Hrčákovi dolné, Najbach, Pobočnice, Nivky, Brezová, Nad škorcom, Diely k Malvazu, Hoffierske lúky, Za Hrčákom, Políčko, Na dráhach, Záklučie, Nechtáky, Dolné rúbanice, Na roliach, Pasienok za Smuhou, Dolné záhumenice, U Olša od Myjavy, U Bilíkov, Paseky, Vrchné Juráčky, Tri vakle, Stupka, Dubník za Smuhou, Tančibocký mlýn, Za blatom, Kopánka, Pod Kalváriou, Vyšná Bukovina, Bukovina, Nad Kňazovým jazierkom, U zbrodu, Eliaška, Pod Rybníkom, U hlbokej cesty, Horné záhumenice, Vajarský les, Brosov kút, Languvky za potôčkom, Záhumenice, Horné rúbanice, Za Kerebergom, Nad potôčkom, V smolkách v rybníku, Útočnice, Diely, Rúbanice, Pod adjunktovým vŕškom, Pobočné, Nad potôčikom, Jazerské diely, Smolky, Nízkeho mlýn, Smuha, Medzi borníkami, U novoveskej cesty, Dlhé role a Kulháň

Miesto, Borská nížina:, 16 z 17

Za vŕbím, Kolesné, Pri lúčkach, Medzi lúkami, Krátke za Božkovcami, Za Fajtákovým vŕškom, Rotková niva, Matiašovské, Záhumenice, Juríkova jama, Hrubé diely, Priečne diely, Potôčik, Dolný les, Úzke diely, Dubník, Pri mláke, Za Ševcovým jarkom, Nádavky a nivky od tabúľ, Nádavky koncom Čáčova, Krpáš, Za Holou horou, Dolné Lúky, Fľaky, Na lúčkach, Nízky mlyn, Podolky, Za brezím, Pri rybníku, Stoková hora, Languvky, Hlavica, Tančiboky, Na pieskoch jašterice, Nivky vyše dediny, Pilárička, Pod Klinecbergom, Za kostolom, Rybník, Brezy, Richtárstvo, Nad Rásnikom, Kratiny, Psie skaly, Zlámané pece, Nová hora, Ivaničov borník, Kosiny, Moderská hora, Svätojurské vŕšky, Lizíková, Diely k Rudavám, Okopané, Hladké bore, Vráblova, Pätiradie, V mlyniskách, Hrubý Barvínek, Konopniská, Diely od Dojča

Miesto, Borská nížina:, 17 z 17

Dušnica, Líščí vrch, Mníšek, Nad stávkami, Šranky, Záhumenice, Môstkove diely, Diely pod hájom, Prostredné diely, Diely k jaseňu, Dolné lúky pod hájom, Padelky pri lávkach, Záhumenice, Zadné pole, Piesočné pole, Nad hájom, Hájený les, Úboč, Na dráhach, Podmaliniská, Za majerom, Pod zámkom, Rybník, Mozgová jochy, Dušnica, Paseka, Nivky nad Michalcom, Pod pálenicou, Pod močidlami, U Hačkovej mláky, Javorinka, Nivky jazerské, U žabiarových močidiel, Pod Kimlačkou, Kozia mláka, Dolný háj, Škrípik, Za Macháčkovým jarkom, U Hačkovej, Okrúžka

Podobné, Borská nížina:

2164x turistika, 1691x miesto, 138x orientačný bod, 84x strom, 74x poľovnícky posed, 68x turistické informácie, 26x prístrešok, altánok, 16x ohnisko, 13x miesto na piknik, 13x atrakcia, 12x komín, 11x orientačná mapa, 8x vodárenská veža, 6x studňa, 3x chranený strom, 1x štôlňa
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Borská nížina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://borska-nizina.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.